Inloggen
Opleidingsaanbod Het LOCK

Opleidingsaanbod

Het is onze gedeelde verantwoordelijkheid om kindermishandeling aan te pakken. Toch voelen veel professionals zich onvoldoende toegerust en komt effectieve hulp voor kinderen en gezinnen vaak onvoldoende op gang. Het LOCK bouwt mee aan een oplossing met een opleidingsaanbod op maat.

Training Taxatiegesprekken

Taxatiegesprekken bij vermoedens van seksueel misbruik en kindermishandeling

 

Data: 5 en 19 november 2021 en 11 februari 2022 van 9.30 tot 17.00 uur
7, 21 april en 16 juni 2022 van 9.30 tot 17.00 uur
Kosten:
€995 per deelnemer
Locatie: Utrecht of Amsterdam
Doelgroep: Minimaal wetenschappelijk geschoolde gedragsdeskundigen, psychologen en pedagogen.
Accreditatie: SKJ 20,5 en NIP/NVO herregistratie 19,5, behandeling 4, diagnostiek 15,5, extra literatuurstudie 1

Wanneer er vermoedens van seksueel misbruik en/of kindermishandeling krijg je te maken met verschillende organisaties. Een heldere afstemming over wie wat doet en op welke manier is erg belangrijk bij deze samenwerking. Als er (nog) geen aanleiding is voor een kindgesprek door de politie wordt het taxatiegesprek ingezet.

Voor het strafrechtelijk traject is het van belang dat er zo min mogelijk beïnvloeding van het verhaal van het kind is. Dat betekent dat je geen suggestieve vragen stelt. En dat je methodisch te werk gaat wanneer doorvragen aan de orde is. Dat je weet welke informatie direct uitgevraagd moet worden. Dat kan bijvoorbeeld van belang zijn in verband met de veiligheidsinschatting. Maar ook welke informatie we juist niet uitgevragen om een later politieonderzoek zo min mogelijk te beïnvloeden.

Taxatiegesprekken

De methodiek van de taxatiegesprekken is hierop ontwikkeld. Het is een onmisbare schakel in de aanpak van seksueel misbruik en/of kindermishandeling. In veel protocollen rond het omgaan met vermoedens van seksueel misbruik en/of kindermishandeling is een extra fase van taxatiegesprek toegevoegd. Dit om het hulpverleningstraject en een eventueel strafrechtelijk proces beter op elkaar af te stemmen. In deze fase wordt na een vage onthulling van een kind eenmalig op methodische wijze een taxatiegesprek gevoerd. Het doel van dit gesprek is het verhelderen van vage signalen die kunnen wijzen op strafbare feiten. Hiermee wordt een grotere objectiviteit gewaarborgd en wordt ongewenste beïnvloeding door derden voorkomen.

Wat levert de training op?

De training geeft kennis over gesprekken met kinderen maar vooral vaardigheden om deze gesprekken op de juiste manier te voeren. Dat doe je  zonder het eventuele politieonderzoek te belemmeren. Je krijgt via taxatiegesprekken op systematische wijze meer helderheid over vage uitspraken die zouden kunnen wijzen op seksueel misbruik of kindermishandeling.

Tijdens de trainingsdagen doen we veel rollenspellen om te oefenen met het praten over deze problematiek. We reflecteren op eigen handelen en verleggen eigen grenzen met betrekking tot het praten over seksueel misbruik en kindermishandeling. Je gaat vooral je vaardigheden vergroten. We sluiten de training af met een praktijkopdracht.

Na de training volg je ieder jaar een follow-up bijeenkomst. Daarin brengen we je op de hoogte van nieuwe ontwikkelingen. Door middel van een vorm van begeleide intervisie breng je casuïstiek in om de geleerde techniek aan te scherpen.

Deze training wordt veel afgenomen in vervolg op of in combinatie met de training “Diagnostiek en traumascreening bij vermoedens van seksueel misbruik”.

Programmaonderdelen training Taxatiegesprekken
  • Algemene informatie over seksuele mishandeling en de manier waarop er mee omgegaan wordt.
  • Informatie over taxatiegesprekken in het algemeen: wat is het en wat kan je ermee?
  • Oefeningen
  • Vraagtechnieken en concrete communicatie. Open vragen, meerkeuzevragen, gesloten vragen, suggestieve – en directieve vragen.
  • Doorvragen bij beladen onderwerpen (zowel voor de cliënt als de professional).
  • Oefenen in het vergroten van de eigen vrije ruimte als professional.
  • Werken en oefenen met ondersteunend materiaal.
  • Rapportage. Wat zet je erin en wat niet. Welke conclusies mag je trekken op basis van het taxatiegesprek.
  • Zorgen voor jezelf. Voorkomen van secundaire traumatisering.
stel een vraag Direct aanmelden

publicatie icon Publicaties

Gespreksvoering

Bekijk alle publicaties

Docenten van dit aanbod: