Inloggen
Opleidingsaanbod Het LOCK

Opleidingsaanbod

Het is onze gedeelde verantwoordelijkheid om kindermishandeling aan te pakken. Toch voelen veel professionals zich onvoldoende toegerust en komt effectieve hulp voor kinderen en gezinnen vaak onvoldoende op gang. Het LOCK bouwt mee aan een oplossing met een opleidingsaanbod op maat.

Taxatiegesprekken

Training Taxatiegesprekken bij vermoedens van seksueel misbruik en kindermishandeling

Wanneer er vermoedens van seksueel misbruik en/of kindermishandeling zijn is het belangrijk dat de verschillende partijen goed met elkaar samenwerken. Het kind of de jongeren plus de ouders hebben te maken met de politie en organisaties die zorg- en dienstverlening bieden. In deze training Taxatiegesprekken leer jij alles over het voeren van deze gesprekken.

Een heldere afstemming over wie wat doet en op welke manier is erg belangrijk bij deze samenwerking. Voor het strafrechtelijk traject is het van belang dat er zo min mogelijk beïnvloeding van het verhaal van het kind is. Dat betekent dat je geen suggestieve vragen stelt. En dat je methodisch te werk te gaat wanneer doorvragen aan de orde is. Ook is het belangrijk dat je weet welke informatie direct uitgevraagd moeten worden. Dat kan bijvoorbeeld van belang zijn in verband met veiligheidsplanning. Maar ook welke informatie juist niet uitgevraagd dient te worden om een later politieonderzoek zo min mogelijk te beïnvloeden.

De methodiek van de taxatiegesprekken is hierop ontwikkeld. Het vormt een onmisbare schakel in de aanpak van seksueel misbruik en/of kindermishandeling. In veel protocollen rond het omgaan met vermoedens van seksueel misbruik en/of kindermishandeling is een extra fase van taxatiegesprek toegevoegd. Dit om het hulpverleningstraject en een eventueel later strafrechtelijk proces beter op elkaar af te stemmen. In deze fase wordt na een vage onthulling van een kind, die zou kunnen wijzen op strafbare feiten, eenmalig op methodische wijze een taxatiegesprek gevoerd. Dit wordt gedaan door een daartoe opgeleide onafhankelijke gedragswetenschapper.

Het doel van dit gesprek is het verhelderen van vage signalen die mogelijk zouden kunnen wijzen op strafbare feiten. Hiermee wordt een grotere objectiviteit gewaarborgd en wordt ongewenste beïnvloeding door derden voorkomen.

Wat levert de training op?

De training geeft kennis over gesprekken met kinderen maar vooral vaardigheden om deze gesprekken op de juiste manier te voeren. Dat doe je  zonder het eventuele politieonderzoek te belemmeren. Je krijgt via taxatiegesprekken op systematische wijze meer helderheid over vage uitspraken die zouden kunnen wijzen op seksueel misbruik of kindermishandeling.

Tijdens de trainingsdagen worden veel rollenspellen gedaan om te oefenen met het praten over deze problematiek. Je verlegt je eigen grenzen met betrekking tot het praten over seksueel misbruik en kindermishandeling en reflecteert kritisch op je eigen handelen. Je gaat vooral je vaardigheden vergroten. Daarom zal er veel praktisch geoefend worden. Je sluit de training af met een praktijkopdracht.

Na de training is het noodzakelijk eenmaal per jaar een follow-up te volgen. Daarin wordt je op de hoogte gebracht van nieuwe ontwikkelingen. Door middel van een vorm van begeleide intervisie breng je casuïstiek in om de geleerde techniek aan te scherpen.

Deze training wordt veel afgenomen in vervolg op of in combinatie met de training “Diagnostiek en traumascreening bij vermoedens van seksueel misbruik”.

Programmaonderdelen training Taxatiegesprekken

  • Algemene informatie over seksuele mishandeling en de manier waarop er mee omgegaan kan worden.
  • Informatie over taxatiegesprekken in het algemeen: wat is het en wat kan je ermee?
  • Oefeningen
  • Vraagtechnieken en concrete communicatie. Open vragen, meerkeuzevragen, gesloten vragen, suggestieve – en directieve vragen.
  • Doorvragen bij beladen onderwerpen (zowel voor de cliënt als de professional).
  • Oefenen in het vergroten van de eigen vrije ruimte als professional.
  • Werken en oefenen met ondersteunend materiaal.
  • Rapportage. Wat zet je erin en wat niet. Welke conclusies mag je trekken op basis van het taxatiegesprek.
  • Zorgen voor jezelf. Voorkomen van secundaire traumatisering.

Data: najaar 2021 van 9.30 tot 17.00 uur
Kosten: €995 per deelnemer
Locatie: Utrecht of Amsterdam
Doelgroep: Minimaal wetenschappelijk geschoolde gedragsdeskundigen, psychologen en pedagogen.
Accreditatie: SKJ 20,5 en NIP/NVO herregistratie 19,5, behandeling 4, diagnostiek 15,5, extra literatuurstudie 1

stel een vraag Direct aanmelden

publicatie icon Publicaties

Gespreksvoering

Bekijk alle publicaties

Docenten van dit aanbod: