Inloggen

Opleidingsaanbod

Het is onze gedeelde verantwoordelijkheid om kindermishandeling aan te pakken. Toch voelen veel professionals zich onvoldoende toegerust en komt effectieve hulp voor kinderen en gezinnen vaak onvoldoende op gang. Het LOCK bouwt mee aan een oplossing met een opleidingsaanbod op maat.

Training Huiselijk Geweld & Kindermishandeling

Datum : 10 november 2020
Locatie: Utrecht
Doelgroep : alle professionals werkzaam met ouders, kinderen en jongeren

Inhoud training:
Deze cursus biedt theoretische achtergrondkennis over de verschillende vormen van kindermishandeling en huiselijk geweld, zgn. ’geweld in afhankelijkheidsrelaties’.
In deze 1 -daagse training wordt informatie aangeboden over de prevalentie, de signalen, de risicofactoren en beschermende factoren, de meldcode en een introductie over gemotiveerde gespreksvoering.
In de middag staat het handelen meer centraal; hoe leer je als professional signaleren? Wat wordt vanuit ieders professionele norm verwacht conform de Wet Meldcode en welke gesprekstechnische interventies zijn passend in gesprek met betrokkenen waarbij er vermoedens spelen van huiselijk geweld en/of kindermishandeling?

Deelnemers ontvangen voor aanvang een reader waarin alle actuele relevante achtergrondliteratuur staat beschreven. Er wordt verwacht dat deelnemers deze vooraf hebben bestudeerd om het tempo van de dag ook bij te kunnen houden.

Juist in deze tijd, waarin gezinnen vaker thuis zitten dan voorheen, is het belangrijk om extra alert te zijn op signalen van onveiligheid. Wilt u uw kennis verbreden of juist weer eens opfrissen? Dan is deze training geschikt voor u.

Programma onderdelen:
– Verschillende vormen van kindermishandeling & huiselijk geweld
– Signaleren en signaleringslijsten
– Risicofactoren en balansmodel van Bakker
– Gevolgen van kindermishandeling & huiselijk geweld

Kosten : € 295,-
Accreditatie : SKJ 10.50 punten

stel een vraag Direct aanmelden

publicatie icon Publicaties

Meldcode huiselijkgeweld en kindermishandeling

Bekijk alle publicaties

Docenten van dit aanbod: