Inloggen

Opleidingsaanbod

Het is onze gedeelde verantwoordelijkheid om kindermishandeling aan te pakken. Toch voelen veel professionals zich onvoldoende toegerust en komt effectieve hulp voor kinderen en gezinnen vaak onvoldoende op gang. Het LOCK bouwt mee aan een oplossing met een opleidingsaanbod op maat.

Taxatiegesprekken

Wat doe je wanneer er een vermoeden is van seksueel misbruik bij een cliënt? Dan probeer je via taxatiegesprekken meer informatie boven tafel te krijgen. Deze driedaagse training geeft u kennis maar vooral vaardigheden om deze gesprekken op de juiste manier te voeren zonder het eventuele politieonderzoek te belemmeren. U krijgt via taxatiegesprekken op systematische wijze meer helderheid over vage signalen die zouden kunnen wijzen op seksueel misbruik.

De deelnemers nemen actief deel en zijn bereid om het eigen handelen te reflecteren. In de training besteden we vooral aandacht aan vaardigheden; we oefenen veel. Van instellingen verwachten we dat de deelnemer toestemming krijgt om geanonimiseerde casuïstiek in te brengen. Aan de deelnemers wordt gevraagd om gedurende de opleiding casuïstiek in te brengen: in discussies, rollenspelen, maar ook in een toetsing (schriftelijk).

Data en locatie
Dit betreft een driedaagse incompany opleiding, data en locatie worden in overleg vastgesteld

Kosten
Op aanvraag wordt een offerte opgesteld

Accreditatie
NVO-NIP  K&J/OG herregistratie 19,5, NVO-NIP K&J/OG behandeling 4 – diagnostiek 15,5 – extra literatuurstudie 1
SKJ 44 punten voor het opleidingstraject

Doelgroep
Gedragswetenschappers/orthopedagogen en HBO+ professionals

Programmaonderdelen

  • wat is een taxatiegesprek, wanneer voer je die en wanneer niet, de voorbereiding en fasering,
  • oefening sneldiagnostiek,
  • gespreksregels,
  • vraagtechniek en doorvragen bij beladen onderwerpen (zowel voor cliënt als voor gedragswetenschapper),
  • vergroten van de eigen vrije ruimte,
  • werken met ondersteunen materiaal,
  • maken van een rapportage,
  • voorkomen van secundaire traumatisering.

 

stel een vraag Direct aanmelden

publicatie icon Publicaties

Praten met kinderen over mishandeling en misbruik

Bekijk alle publicaties

Docenten van dit aanbod: