Inloggen

Opleidingsaanbod

Het is onze gedeelde verantwoordelijkheid om kindermishandeling aan te pakken. Toch voelen veel professionals zich onvoldoende toegerust en komt effectieve hulp voor kinderen en gezinnen vaak onvoldoende op gang. Het LOCK bouwt mee aan een oplossing met een opleidingsaanbod op maat.

Taxatiegesprekken ONLINE

Data: 13 november, 20 november 2020 en 11 februari 2021
Kosten: €995 per deelnemer
Tijd: 9.30-17.00 uur

Accreditatie: SKJ 20,5 en NIP/NVO:
NIP Kinder- en Jeugdpsycholoog/NVO Orthopedagoog-Generalist – herregistratie 19,5
NIP Kinder- en Jeugdpsycholoog/NVO Orthopedagoog-Generalist K&J/opleiding – behandeling 4
NIP Kinder- en Jeugdpsycholoog/NVO Orthopedagoog-Generalist/OG opleiding – diagnostiek 15,5
NIP Kinder- en Jeugdpsycholoog/NVO Orthopedagoog-Generalist/OG opleiding – extra literatuurstudie 1

Bij (vermoedens van) seksueel misbruik en/of mishandeling zijn veel verschillende partijen betrokken. Het is noodzakelijk dat de politie en organisaties die zorg- en dienstverlening bieden nauw samenwerken om de veiligheid van kinderen, ook op lange termijn te waarborgen.

Een heldere afstemming over wie wat doet en op welke manier is erg belangrijk bij deze samenwerking. Voor het strafrechtelijk traject is het van belang dat er zo min mogelijk beïnvloeding (van het verhaal van het kind) is geweest. Dat betekent dat het voor de betrokkenen aangewezen is om geen suggestieve vragen te stellen en methodisch te werk te gaan wanneer doorvragen aan de orde is. Ook is het belangrijk dat eerst betrokkenen weten welke informatie direct uitgevraagd zou moeten worden (bijvoorbeeld in verband met veiligheidsplanning) en welke informatie juist niet uitgevraagd dient te worden om een later politieonderzoek zo min mogelijk te beïnvloeden.

De methodiek van de taxatiegesprekken is met het oog hierop ontwikkeld en vormt een onmisbare schakel in de aanpak van seksueel misbruik en/of mishandeling. In veel protocollen rond het omgaan met vermoedens van seksueel misbruik en/of mishandeling is een extra fase van taxatiegesprek toegevoegd om het hulpverleningstraject en een eventueel later strafrechtelijk proces beter op elkaar af te stemmen. In deze fase wordt na een vage onthulling van een kind die zou kunnen wijzen op strafbare feiten, eenmalig op methodische wijze een gesprek (taxatiegesprek) gevoerd door een daartoe opgeleide onafhankelijke gedragswetenschapper.

Het doel van dit gesprek is het verhelderen van vage signalen die mogelijk zouden kunnen wijzen op strafbare feiten. Hiermee wordt een grotere objectiviteit gewaarborgd en wordt ongewenste beïnvloeding door derden voorkomen.

Doelgroep

Minimaal wetenschappelijk geschoolde gedragsdeskundigen, psychologen en pedagogen.

Inhoud van de training

De training geeft u kennis maar vooral vaardigheden om deze gesprekken op de juiste manier te voeren zonder het eventuele politieonderzoek te belemmeren. U krijgt via taxatiegesprekken op systematische wijze meer helderheid over vage uitspraken die zouden kunnen wijzen op seksueel misbruik.

Van de deelnemers wordt verwacht dat zij tijdens de bijeenkomsten bereid zijn hun eigen handelen ter discussie te stellen en door middel van rollenspellen bereid zijn hun eigen grenzen te verleggen met betrekking tot het praten over deze voor velen moeilijke problematiek. Er wordt van de deelnemers actieve inbreng verwacht en de bereidheid op het eigen handelen te reflecteren. Het betreft vooral een vaardigheidstraining. Daarom zal er veel praktisch geoefend worden. De training wordt afgesloten met een praktijkopdracht.

Na de training is het noodzakelijk eenmaal per half jaar/per jaar een follow-up te organiseren waarin de professionals op de hoogte kunnen worden gesteld van nieuwe ontwikkelingen en waar zij door middel van een vorm van begeleide intervisie casuïstiek in brengen om de geleerde techniek aan te scherpen.

Deze training wordt veel afgenomen in vervolg op of in combinatie met de training “Diagnostiek en traumascreening bij vermoedens van seksueel misbruik”.

Programmaonderdelen

  • Algemene informatie over seksuele mishandeling en de manier waarop er mee omgegaan kan worden.
  • Informatie over taxatiegesprekken in het algemeen: wat is het en wat kan je ermee?
  • Oefeningen
  • Vraagtechnieken en concrete communicatie. Open vragen, meerkeuzevragen, gesloten vragen, suggestieve – en directieve vragen.
  • Doorvragen bij beladen onderwerpen (zowel voor de cliënt als de gedragswetenschapper).
  • Oefenen in het vergroten van de eigen vrije ruimte als gedragswetenschapper.
  • Werken en oefenen met ondersteunend materiaal.
  • Rapportage. Wat zet je erin en wat niet. Welke conclusies kan er mag je trekken op basis van het taxatiegesprek.
  • Zorgen voor jezelf. Voorkomen van secundaire traumatisering.

 

 

stel een vraag Direct aanmelden

publicatie icon Publicaties

Gespreksvoering

Bekijk alle publicaties

Docenten van dit aanbod: