Inloggen
Opleidingsaanbod Het LOCK

Opleidingsaanbod

Het is onze gedeelde verantwoordelijkheid om kindermishandeling aan te pakken. Toch voelen veel professionals zich onvoldoende toegerust en komt effectieve hulp voor kinderen en gezinnen vaak onvoldoende op gang. Het LOCK bouwt mee aan een oplossing met een opleidingsaanbod op maat.

Signaleren van seksueel misbruik binnen het onderwijs

Seksueel misbruik komt veel voor binnen Nederland. Op scholen zitten dus veel leerlingen die seksueel misbruikt worden. Bij veel van de kinderen die seksueel misbruikt worden is dit niet direct zichtbaar. Kinderen doen erg hun best om er niets van te laten merken of zien. Voor leerkrachten is het dan ook moeilijk om te signaleren. Daarom willen we middels deze workshop, signaleren van seksueel misbruik binnen het onderwijs jullie kennis aanbieden in het signaleren van misbruik.

Binnen deze workshop wordt aandacht besteed aan de gevolgen van seksueel misbruik voor (de ontwikkeling van) een leerling. Vervolgens komt het signaleren van seksueel misbruik aan bod en wordt de link gelegd met wat je hierin bij een kind in de les kan zien. Ook wordt stil gestaan bij de manier waarop je hier als leerkracht naar de leerling mee om kan gaan, en met een leerling (en ouders) hierover in gesprek kan gaan. De deelnemers krijgen informatie over gespreksvaardigheden met betrekking tot het spreken met de kinderen en hun ouders. Wat kan je hierbij wel doen en wat beter niet? Het doen van een zorgmelding en het bespreken van die zorgmelding met ouders komt aan de orde. Beleid binnen de school is belangrijk en de meldcode zal ook kort aan bod komen.

Naast de theorie is er binnen de workshop gelegenheid om met elkaar voorbeelden één of meerdere casussen te bespreken en zal hierbij ook geoefend worden.

Tijdens deze workshop over signaleren van seksueel misbruik binnen het onderwijs, wordt middels kennisoverdracht en oefeningen aandacht besteedt aan:

  • Signaleren van seksueel misbruik
  • Gevolgen van seksueel misbruik
  • Gespreksvoering
  • Meldcode
  • Verschillende psychomotorische oefeningen bijvoorbeeld in afstand-nabijheid, het aangeven en aanvoelen van grenzen

Doelgroep leerkrachten basis – en voortgezet onderwijs
Kosten € 800 voor een workshop voor een team van maximaal 18 personen voor grotere team prijs op aanvraag

stel een vraag Direct aanmelden

publicatie icon Publicaties

Seksualiteit en seksueel misbruik

Bekijk alle publicaties

Docenten van dit aanbod: