Inloggen

Opleidingsaanbod

Het is onze gedeelde verantwoordelijkheid om kindermishandeling aan te pakken. Toch voelen veel professionals zich onvoldoende toegerust en komt effectieve hulp voor kinderen en gezinnen vaak onvoldoende op gang. Het LOCK bouwt mee aan een oplossing met een opleidingsaanbod op maat.

Progressie gericht werken bij complexe scheidingen

De afgelopen jaren is er een grote toename van zorgmeldingen bij Veilig Thuis, onderzoeken naar Gezag en omgang bij de Raad voor de Kinderbescherming, casuïstiek in een drangkader en ondertoezichtstellingen waarbij scheidingsproblematiek oorzaak is van de ontwikkelingsbedreiging van kinderen. De strijdende houding van één van de ouders maar ook vaak beide ouders vraagt veel van de professional.

Tijdens het werk richt de medewerker van Veilig Thuis, de Raad voor de Kinderbescherming of de jeugdbescherming zich op het belang van het kind. Hij maakt gebruik van een kindgerichte, progressie-/oplossingsgerichte grondhouding. Met ouders wordt gekeken hoe zij in deze nieuw situatie hun ouderrol (of gezamenlijk ouderschap) vorm kunnen geven. Ouders worden weer in hun kracht gezet door aan te sluiten bij oplossingen die eerder gewerkt hebben.

Inmiddels zijn er diverse publicaties geschreven over deze doelgroep. Zo is in augustus 2015 de richtlijn ‘Scheiden en problemen van jeugdigen’ gepubliceerd en is in november 2014 de methodiek ‘Complexe echtscheidingen’ voor de jeugdbescherming gepresenteerd inclusief de theoretische onderbouwing. Aansluitend op deze methodiek beschrijving hebben de docenten, Bas van Dijk en Margreet Timmer een handreiking ‘Progressiegericht werken in scheidingssituaties (2016 in press)’ geschreven. Hierin geven zij hun visie op de basishouding van de professional in scheidingscasuïstiek, beschrijven zij diverse gespreksvaardigheden en interventies vanuit het progressiegericht werken. Dit alles illustreren zij aan de hand van concrete voorbeelden. Deze handreiking is uitgangspunt van deze opleiding.

Doelgroep
Uitvoerend medewerkers en werkbegeleiders werkzaam binnen het dwang en drang kader; o.a. Jeugd- en gezinsbescherming, Veilig Thuis en Raad voor de Kinderbescherming

Data
Incompany opleiding, data worden in overleg vastgelegd

Kosten
Op aanvraag ontvangt u een offerte

Accreditatie
SKJ 20 punten voor het opleidingstraject

Docent
Margreet Timmer

Programma onderdelen:

 • Basishouding van de professional
 • Visie op de je eigen rol en professie
 • Interventies oplossingsgericht werken
 • Opbouw van het gesprek
 • Flowchart
 • Verstevigen autonomie
 • Motivatie
 • Gesprekken met kinderen
 • Tools inzetten tijdens gesprekken

Literatuur

 • Jeugdzorg Nederland (2014) Methodiek complexe scheidingen BJZ
 • Jeugdzorg Nederland (2014) Methodiek complexe scheidingen BJZ theoretische onderbouwing
 • Dijke, Bas van en Timmer, M (2016,in press) Handreiking oplossingsgericht werken bij complexe scheidingen
 • Reader met diverse artikelen

 

stel een vraag Direct aanmelden

publicatie icon Publicaties

Vechtscheidingen

Bekijk alle publicaties

Docenten van dit aanbod: