Inloggen
Opleidingsaanbod Het LOCK

Opleidingsaanbod

Het is onze gedeelde verantwoordelijkheid om kindermishandeling aan te pakken. Toch voelen veel professionals zich onvoldoende toegerust en komt effectieve hulp voor kinderen en gezinnen vaak onvoldoende op gang. Het LOCK bouwt mee aan een oplossing met een opleidingsaanbod op maat.

Praten met kinderen over vermoedens van kindermishandeling

Professionals hebben in verschillende contexten gesprekken met kinderen (bijvoorbeeld binnen het onderwijs, de gezondheidszorg en de buitenschoolse opvang). Soms doen zich daarbij situaties voor waarin er sprake is van vermoedens van kindermishandeling. Wanneer dit gebeurt, is het van belang dat de professional in staat is op een zorgvuldige manier met een kind in gesprek te gaan. Deze trainingsdag biedt daarvoor de basis.

Tijdens de basistraining ‘praten met kinderen over vermoedens van kindermishandeling’ leert u hoe u op een zorgvuldige manier met een kind in gesprek gaat bij vermoedens van kindermishandeling. U leert hoe u het gesprek zo goed mogelijk op het kind afstemt, zonder het kind te beïnvloeden. Dit gebeurt aan de hand van theorie, videofragmenten en praktische oefeningen.

Inhoud van de training Praten met kinderen over kindermishandeling

  • Gesprekken met kinderen versus gesprekken met volwassenen
  • Voorkomen van beïnvloeding
  • Afstemming op het kind
  • Opbouw van het gesprek
  • Gesprekstechnieken
  • Praktische oefeningen

Kosten: € 295,- per deelnemer, Incompany op aanvraag.
Locatie en tijden: naajar 2021
Accreditatie: op aanvraag
Doelgroep: Alle professionals die met kinderen praten en daarbij in aanraking kunnen komen met vermoedens van kindermishandeling.

stel een vraag Direct aanmelden

publicatie icon Publicaties

Gespreksvoering

Bekijk alle publicaties

Docenten van dit aanbod:

Jannie van der Sleen

Jannie van der Sleen

Jannie van der Sleen is rechtspsycholoog en recherchepsycholoog. Zij is vanaf 2002 eigenaar van Kinterview, advies- en trainingsbureau op het gebied van het forensisch interview. Daarvoor heeft zij gedurende 15 jaar aan de Politieacademie gewerkt, waar zij onder andere rechercheurs opleidde om kinderen en verstandelijke beperkte getuigen te verhoren in de kindvriendelijke verhoorstudio.

Sinds de oprichting van Kinterview verzorgt Jannie van der Sleen voor verschillende beroepsgroepen (politie, justitie, hulpverlening) onder andere trainingen in het voeren van gesprekken met kinderen en andere kwetsbare groepen. Het gaat daarbij altijd om evenwicht tussen afstemming en ruimte bieden, het stellen van de juiste vragen gezien het doel van het gesprek en het voorkomen van ongewenste sturing.

Jannie van der Sleen werkt tevens als deskundige in strafzaken. Zij rapporteert over de waarde van de verklaringen van aangevers, getuigen en verdachten in strafzaken.
Lees meer over Jannie van der Sleen