Inloggen
Opleidingsaanbod Het LOCK

Opleidingsaanbod

Het is onze gedeelde verantwoordelijkheid om kindermishandeling aan te pakken. Toch voelen veel professionals zich onvoldoende toegerust en komt effectieve hulp voor kinderen en gezinnen vaak onvoldoende op gang. Het LOCK bouwt mee aan een oplossing met een opleidingsaanbod op maat.

Praten met kinderen over vermoedens van kindermishandeling

Praten met kinderen over vermoedens van kindermishandeling is best moeilijk! Als we kijken naar de verschillend onderzoeken die zijn gedaan naar het voor komen van kindermishandeling en andere traumatische gebeurtenissen* kunnen we er echter niet omheen.
Professionals zijn bang dat de gesprekken belastend zijn voor kinderen of zijn bang dat ze niet de juiste vragen kunnen stellen. Omdat open vragen stellen over een onderwerp waar je moeilijk over praat ingewikkeld is. Maar oprechte nieuwsgierigheid en door vragen is prima te leren!

Kinderen hebben het nodig dat volwassenen hen zien en hen vragen stellen over wat zij thuis meemaken. Doordat kinderen loyaal zijn duurt het lang voordat zij uit zichzelf gaan praten over nare gebeurtenissen. Het vraagt een pro-actieve houding van professionals.
Er zijn diverse manieren om het gesprek aan te gaan maar ook het moment van het gesprek is belangrijk. De professional moet inschatten of de mishandeling nog actueel is, of ingrijpen nodig en op welke manier dit moet gebeuren.

Omdat kinderen het verdienen om betrokken te worden bij veiligheidsplanning mogen ze hun stem laten horen bij het in kaart brengen van de situatie. Maar ook bij het maken van plannen over hoe die situatie verbeterd kan worden. Soms is het helpend om diverse tools te gebruiken. Zo zijn bijvoorbeeld de Drie Huizen, het Safety House, Words and Pictures en sociocards zeer geschikt om te praten over (on)veiligheid/kindermishandeling.

In deze training gaan we ons richten op het gebruik van instrumenten tijdens gesprekken met kinderen. Uitleg over het doel van de middelen, de wijze van gebruik en veel oefenen.

Inhoud van de cursusdag:
  • Wat werkt in gesprekken met kinderen – reflecteren op je positie en houding t.o.v. het kind,
  • Bewustzijn van eigen normen, waarden en visie op opvoeden,
  • Gespreksvoering middels diverse tools; o.a. Drie Huizen en Veilige Huis,
  • Lef hebben om het gesprek met kinderen aan te gaan over moeilijke onderwerpen,
  • Hoe introduceer je jezelf en wat leg je uit over jouw rol?
  • Regels en afspraken?!
Praktische informatie

Kosten: € 275,- per deelnemer, Incompany op aanvraag.
Locatie en tijden: 23 november 2021 of 15 maart 2022
Accreditatie: SKJ 9.75 punten
Doelgroep: Alle professionals die met kinderen praten en daarbij in aanraking kunnen komen met vermoedens van kindermishandeling.

stel een vraag Direct aanmelden

publicatie icon Publicaties

Gespreksvoering

Bekijk alle publicaties

Docenten van dit aanbod: