Inloggen

Opleidingsaanbod

Het is onze gedeelde verantwoordelijkheid om kindermishandeling aan te pakken. Toch voelen veel professionals zich onvoldoende toegerust en komt effectieve hulp voor kinderen en gezinnen vaak onvoldoende op gang. Het LOCK bouwt mee aan een oplossing met een opleidingsaanbod op maat.

Praten met kinderen en ouders

Binnen verschillende verbanden, bijvoorbeeld het onderwijs, de gezondheidszorg of de buitenschoolse opvang, wordt door professionals met kinderen gesproken. Soms doen zich daarbij situaties voor waarin er sprake is van vermoedens van kindermishandeling. Wanneer dit gebeurt, is het van belang dat de professional in staat is op een zorgvuldige manier met een kind en met de ouders in gesprek te gaan. Deze training biedt daarvoor de basis.

Doelgroep

Alle professionals die met kinderen praten en in aanraking kunnen komen met vermoedens van kindermishandeling en seksueel misbruik.

Inhoud van de training

Tijdens deze tweedaagse training wordt een koppeling tussen theorie en praktijk gemaakt. De ontwikkeling van kinderen wordt behandeld waarbij gekeken wordt naar de implicaties die dit met zich meebrengt t.a.v. de gespreksvoering. Gesprektechnieken worden behandeld en uitvoerig geoefend en de deelnemers ontwikkelen een basisattitude waarbij aansluiten, nieuwsgierigheid, transparantie en daadkracht centraal staan. Het gaat om gesprekken met ouder(s) waarbij de dreiging van mishandeling niet aan de orde is. Voor training over het bespreekbaar maken van vermoedens van kindermishandeling en seksueel misbruik en het vervolgtraject, zie ander trainingsaanbod, zoals Motiverende Gespreksvoering.

Programmaonderdelen

 • Ontwikkelingspsychologie: ontwikkeling van kinderen 0 – 12 jaar
 • Gespreksvoering met kinderen versus gespreksvoering met volwassenen
 • Organisatie & randvoorwaarden
 • Dilemma’s en afweer
 • Opbouw van het gesprek
 • Voorbereiding, introductie & opening
 • Gespreksregels
 • Vragen stellen aan kinderen; basisattitude, open en gesloten vragen. Concreet communiceren
 • Dillema’s in gesprekvoering
 • Praten met niet mishandelende ouder(s) over vermoedens van kindermishandeling
 • Ondersteuning van niet mishandelende ouder(s)
 • Attitude, fantasie en suggestibiliteit
 • Meerzijdige partijdigheid
 • Gespreksvoering en spel

Data/kosten: in company
Locatie en tijden: in overleg
Accreditatie: op aanvraag

stel een vraag Direct aanmelden

publicatie icon Publicaties

Gespreksvoering

Bekijk alle publicaties

Docenten van dit aanbod: