Inloggen

Opleidingsaanbod

Het is onze gedeelde verantwoordelijkheid om kindermishandeling aan te pakken. Toch voelen veel professionals zich onvoldoende toegerust en komt effectieve hulp voor kinderen en gezinnen vaak onvoldoende op gang. Het LOCK bouwt mee aan een oplossing met een opleidingsaanbod op maat.

NIEUW Online training: opfrissen Meldcode ( 1 dagdeel van 3 uur)

NIEUW Online training: opfrissen Meldcode ( 1 dagdeel van 3 uur)

De Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling is sinds 1 januari 2019 gewijzigd. Er is een afwegingskader toegevoegd bij stap: 4 en stap: 5. Daarnaast zijn er criteria opgesteld in welke situaties u zou moeten melden. Ook wordt verwacht dat u naast melden bij Veilig Thuis u ook hulpverlening realiseert voor het huishouden.

Deze korte opfristraining is bedoeld voor professionals die al bekend zijn met het werken met de Meldcode maar vooral de wijzigingen willen kennen en willen leren hoe deze toe te passen in de praktijk.

Data                    : voorjaar en najaar 2021, exacte data volgt
Kosten                :  € 125,-
Doelgroep           : alle professionals die met ouders en kinderen werken
SKJ accreditatie  : 4.50 punten

stel een vraag Direct aanmelden

publicatie icon Publicaties

Meldcode huiselijkgeweld en kindermishandeling

Bekijk alle publicaties

Docenten van dit aanbod: