Inloggen

Opleidingsaanbod

Het is onze gedeelde verantwoordelijkheid om kindermishandeling aan te pakken. Toch voelen veel professionals zich onvoldoende toegerust en komt effectieve hulp voor kinderen en gezinnen vaak onvoldoende op gang. Het LOCK bouwt mee aan een oplossing met een opleidingsaanbod op maat.

NIEUW ONLINE Training : De verwijsindex ( 3 uur)

NIEUW ONLINE Training : De verwijsindex ( 3 uur)

In deze 3 uur durende online training wordt stilgestaan bij wat de Verwijsindex is en hoe deze gebruikt dient te worden. Tijdens de training wordt besproken wanneer je nu wel of niet een signaal moet afgeven. Wat is nu eigenlijk het verschil tussen de verwijsindex en de Meldcode? Als je een signaal hebt afgegeven in de verwijsindex moet je dan alsnog de Meldcode toepassen? Deze vragen komen in deze training aan bod. Tijdens deze training is er ruimte voor vragen en het voorleggen van casuïstiek. Na deze training bent u in staat om de verwijsindex beter toe te passen in uw eigen werkveld.

Data                  :voorjaar en najaar 2021, exacte data volgt
Kosten              : € 125,-
Doelgroep         : alle professionals die met ouders en kinderen werken
SKJ accreditatie: aangevraagd

 

stel een vraag Direct aanmelden

publicatie icon Publicaties

Overig Aanbod

Bekijk alle publicaties

Docenten van dit aanbod: