Inloggen

Opleidingsaanbod

Het is onze gedeelde verantwoordelijkheid om kindermishandeling aan te pakken. Toch voelen veel professionals zich onvoldoende toegerust en komt effectieve hulp voor kinderen en gezinnen vaak onvoldoende op gang. Het LOCK bouwt mee aan een oplossing met een opleidingsaanbod op maat.

Werken met het ‘Assesmentframework for children in need’

Multidisciplinair beslissen in situaties van kindermishandeling

M.m.v. internationale expert Carla Thomas

Multidisciplinaire samenwerking bij (vermoedens van) kindermishandeling is noodzakelijk om er voor te zorgen dat de hulp en begeleiding voor mishandelde kinderen en hun ouders beter afgestemd is en er zorgvuldiger, vanuit een breder perspectief besluiten worden genomen.
Kindermishandeling vindt meestal plaats binnen een context waarin er sprake is van meerdere problemen en risicofactoren. Geen enkele professional kan (des)kundig zijn op alle probleemgebieden van een gezin. Daarom is de samenwerking tussen professionals van verschillende organisaties en disciplines belangrijk. Je vult elkaar aan, je houdt elkaar scherp en 1 + 1 = 3?

Het is aangetoond dat een goede samenwerking, in situaties waarin er sprake is van kindermishandeling, een aantal belangrijke voordelen heeft voor professionals; je krijgt een betere analyse van de situatie,  betere resultaten in de bescherming van kinderen en betere toegang tot de juiste hulp. Desondanks blijft het moeilijk om een goede samenwerking te bereiken. Er zijn allerlei moeilijkheden of obstakels, bijvoorbeeld de privacy versus het delen van informatie, communicatie problemen die te wijten aan een gebrek aan gemeenschappelijke taal, en visieverschillen over leiderschap.

Wilt u meer leren hoe u in samenwerking met andere disciplines beslissingen in kindermishandelingszaken neemt? En hierbij ouders en kinderen betrekt?! Doe dan mee aan de training Multidisciplinair beslissen in situaties van kindermishandeling.

Deze training is ontwikkeld binnen het Europese project Multi-disciplinary Assessment and Participation in Child Protection Proceedings / MAPPChiPP. Binnen dit project, dat mogelijk is gemaakt dankzij een subsidie vanuit de Europese Unie, wordt in samenwerking met enkele Europese partners een aantal modules en een toolbox ontwikkeld en een internationaal netwerk opgebouwd.

Speciaal voor deze eerste uitvoering sluit Carla Thomas van Child and Family Training uit Engeland aan als gastdocent. De training zal dan ook gedeeltelijk in het Engels gegeven worden.

Data & locatie
Incompany opleiding

Accreditatie
SKJ 19 punten

Doelgroep
Professionals in wijkteams, CJG’s, Veilig Thuis organisaties, aanbieders van Jeugd en Opvoedhulp, Gecertificeerde instellingen, jeugd-ggz, politie, jeugdgezondheidszorg

Docenten
Anja Dijkhuis, Wietske Oosterhuis, Annemariek Sepers, Michelle Steenbeek en Judith Yntema

Programma onderdelen:

  • Assessment Framework ontwikkeld vanuit het programma Hope for Families and Children van de organisatie Child and Family Training, toegespitst op situatie van (vermoedens) van kindermishandeling.
  • Analyseren van informatie
  • Stellen van doelen voor interventies en/of veiligheidsplanning
  • Participatie van ouders en kinderen en gedeelde besluitvorming
  • Multidisciplinair samenwerken
  • Interventies en planning

 

stel een vraag Direct aanmelden

publicatie icon Publicaties

Veiligheidsplanning

Bekijk alle publicaties

Docenten van dit aanbod:

Judith Yntema

Drs. Judith Yntema is GZ-pscholoog en sinds 12 jaar werkzaam als behandelaar binnen de ambulante forensische psychiatrie bij de Forensische Zorgspecialisten, bij polikliniek de Waag Lees meer over Judith Yntema