Inloggen

Opleidingsaanbod

Het is onze gedeelde verantwoordelijkheid om kindermishandeling aan te pakken. Toch voelen veel professionals zich onvoldoende toegerust en komt effectieve hulp voor kinderen en gezinnen vaak onvoldoende op gang. Het LOCK bouwt mee aan een oplossing met een opleidingsaanbod op maat.

Motiverende gespreksvoering

Medewerkers van Veilig Thuis, sociale wijk- en buurtteams, CJG, jeugdbescherming en zorgaanbieders  hebben regelmatig gesprekken met cliënten die bij hen verschijnen na een zorgmelding. Wanneer het gaat om zorgmeldingen door derden en andere doorverwijzingen waarbij het gaat over diverse vormen van huiselijk geweld en kindermishandeling, blijkt het vaak lastig om te komen tot een aanpak waar de cliënten voor gemotiveerd zijn. De motivatie om iets te veranderen aan de situatie lijkt bij de cliënt te ontbreken en ook staan zij niet open voor hetgeen de medewerken te bieden heeft. De professional voelt de druk en de noodzaak tot verandering teweeg te brengen omdat er een onveilige situatie is voor zowel daders als slachtoffers van huiselijk geweld en kindermishandeling.

Bij de professionals levert dit vaak de nodige frustratie op en de cliënt voelt zich niet gehoord, onbegrepen en niet geholpen.  De attitude en de vaardigheden van de professional vragen een andere insteek. Voor hen is het van belang om vaardig te zijn in het toepassen van Motiverende gespreksvoering.

Tijdens deze cursusdag staat het aanbieden van verdiepingskennis inzake motiverende gespreksvaardigheden, vaardigheden oefenen en vertalen naar het professioneel handelen in de praktijk centraal. Hierdoor hebben de deelnemers na afloop van de training er meer vertrouwen in dat zij beschikken over de capaciteiten om motiverende gespreksvoering toe te passen. Zij hebben meer kennis van motiverende gespreksvoering en zijn bereid en in staat om motiverende gespreksvoering in hun werkwijze te integreren.

Data & Locatie
Incompany opleiding

Doelgroep
Medewerkers van sociale wijkteams, CJG, Veilig Thuis, gecertificeerde instellingen, jeugdzorg, e.a.

Accreditatie
SKJ 12 punten

Docent Frank Buffing: GZ-psycholoog bij de Waag Forensische Zorgspecialisten

Inhoud:

  • Kennis van motiverende gespreksvoering
  • Technieken voor motiverende gespreksvoering
  • Van weerstand naar verandertaal
  • Gebruik maken van Stadia van Gedragsverandering
  • Vertaling naar het professioneel handelen in de praktijk Verschillen en overeenkomsten tussen motiverende gespreksvoering en oplossingsgericht werken.
  • Motiverende gespreksvoering en meervoudige partijdigheid
stel een vraag Direct aanmelden

publicatie icon Publicaties

Huiselijk geweld

Bekijk alle publicaties

Docenten van dit aanbod: