Inloggen

Opleidingsaanbod

Het is onze gedeelde verantwoordelijkheid om kindermishandeling aan te pakken. Toch voelen veel professionals zich onvoldoende toegerust en komt effectieve hulp voor kinderen en gezinnen vaak onvoldoende op gang. Het LOCK bouwt mee aan een oplossing met een opleidingsaanbod op maat.

ONLINE TRAINING Meldcode

De Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling is sinds 1 januari 2019 gewijzigd. Er is een afwegingskader toegevoegd bij stap: 4 en stap: 5. Daarnaast zijn er criteria opgesteld in welke situaties u zou moeten melden. Ook wordt verwacht dat u naast melden bij Veilig Thuis u ook hulpverlening realiseert voor het huishouden.

Tijdens deze training bespreken we de vijf afwegingsvragen en wat de definities acute en structurele onveiligheid inhouden. Daarnaast gaan we kijken wat de verbeterde werkwijze en met name de radarfunctie betekent voor u als professional in de samenwerking met Veilig Thuis.

Aan de hand van diverse casuïstiek gaan we met u in gesprek en geven praktische tips, zodat u weet hoe te  werken met de verbeterde Meldcode en de veranderingen binnen het werkveld.

Wat kunt u verwachten:
• We staan stil bij stap 4 en 5 uit de verbeterde Meldcode.
• We lopen met u het afwegingskader (jeugd- en gezinsprofessionals) langs.
• We kijken naar de inhoud en voorbeelden van acute en structurele onveiligheid en wat dit betekent voor uw werkwijze.
• We geven u tips wat te registreren in het dossier.

Kosten
€250,-

Accreditatie
SKJ 15 punten

Doelgroep
HBO professionals

Programmaonderdelen

  • Visie op veiligheid in opvoedingssituaties
  • Objectief observeren; onderscheiden van feiten en meningen
  •  aanscherping van de meldcode en het afwegingskader
  • wijziging werkwijze Veilig Thuis en wat dit betekent voor u als professional in relatie tot de Meldcode

 

stel een vraag Direct aanmelden

publicatie icon Publicaties

Meldcode huiselijkgeweld en kindermishandeling

Bekijk alle publicaties

Docenten van dit aanbod: