Inloggen

Opleidingsaanbod

Het is onze gedeelde verantwoordelijkheid om kindermishandeling aan te pakken. Toch voelen veel professionals zich onvoldoende toegerust en komt effectieve hulp voor kinderen en gezinnen vaak onvoldoende op gang. Het LOCK bouwt mee aan een oplossing met een opleidingsaanbod op maat.

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling (verdiepingstraining)

Alle professionals die werkzaam zijn binnen de hulpverlening aan kinderen en hun gezinnen zijn, sinds 1 juli 2013, verplicht om te werken met de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling.

De meldcode beschrijft in 5 stappen wat professionals moeten doen bij vermoedens van geweld in afhankelijkheidsrelaties. Organisaties en zelfstandige beroepsbeoefenaren stellen een eigen meldcode op met daarin in ieder geval deze 5 stappen:

  1. In kaart brengen van signalen.
  2. Overleggen met een collega. En eventueel raadplegen van Veilig Thuis of een deskundige op het gebied van letselduiding.
  3. Gesprek met de betrokkene(n).
  4. Wegen van het huiselijk geweld of de kindermishandeling. En bij twijfel altijd Veilig Thuis raadplegen.
  5. Beslissen over zelf hulp organiseren of melden.

Binnen de jeugdzorg is de aanpak van kindermishandeling een belangrijk aandachtspunt. Om te zorgen dat medewerkers signalen van kindermishandeling oppakken en hier vervolgens met ouders en kinderen over in gesprek gaan en het onderwerp onderdeel te laten zijn van de hulpverlening en/of behandeling, is het een belangrijk thema waarin medewerkers blijvend geschoold moeten worden. Zo blijft het thema actueel en blijven medewerkers op de hoogt van actuele wijzigingen of nieuwe inzichten.

Tijdens deze eendaags training zal aandacht besteed worden aan de wijzigingen in de meldcode die vanaf 2018 ingevoerd gaan worden.

Data en locatie
Dit betreft een eendaagse incompany opleiding, data en locatie worden in overleg vastgesteld

Kosten
Op aanvraag wordt een offerte opgesteld

Accreditatie
SKJ 15 punten voor het opleidingstraject

Doelgroep
HBO professionals

Programmaonderdelen

  • Visie op veiligheid in opvoedingssituaties,
  • Objectief observeren; onderscheiden van feiten en meningen,
  • Ontwikkelingen t.a.v. de meldcode; aanscherping van de meldcode en het afwegingskader,
  • Gespreksvoering Oplossingsgericht Werken bij zorgelijke situaties,
  • Netwerk en samenwerkingspartijen.

 

stel een vraag Direct aanmelden

publicatie icon Publicaties

Meldcode huiselijkgeweld en kindermishandeling

Bekijk alle publicaties

Docenten van dit aanbod: