Inloggen

Opleidingsaanbod

Het is onze gedeelde verantwoordelijkheid om kindermishandeling aan te pakken. Toch voelen veel professionals zich onvoldoende toegerust en komt effectieve hulp voor kinderen en gezinnen vaak onvoldoende op gang. Het LOCK bouwt mee aan een oplossing met een opleidingsaanbod op maat.

Mediation bij complexe scheidingen

Mediators kunnen van grote waarde zijn bij het begeleiden van scheidende ouders. Bij complexe scheidingen zijn bijzondere vaardigheden, interventies en methoden essentieel. De gebruikelijke mediationmethoden zoals getraind in de MfN of vFAS basisopleidingen en specialisatieopleidingen blijken bij complexe scheidingen (“vechtscheidingen”) aan hun grens te komen. Er is meer nodig. Extra opleiding en training voor familie-mediators voorzien in die behoefte. Het Kinder- en Jeugdtraumacentrum en het Lorentzhuis in Haarlem hebben een speciale groepstherapie ontwikkeld voor ouders en kinderen die verwikkeld zijn in een jarenlange strijd: Kinderen uit de knel. Nu is voor mediators een cursus ontwikkeld die stoelt op het gedachtegoed van Kinderen uit de Knel. Centraal staat dat de kinderen meer stem krijgen en de ouders worden geholpen deze stem ook daadwerkelijk te horen. Deze cursus is bedoeld voor  geregistreerde familiemediators met ervaring in echtscheidingszaken.

In Nederland maken per jaar ongeveer zeventigduizend kinderen het uit elkaar gaan van hun (al of niet getrouwde) ouders mee. De meeste scheidingen (rond de 70%) verlopen redelijk tot goed, bij ongeveer 30% van de scheidingen ontstaan problemen. Issues die spelen zijn zorgtaken (verdeling), woonsituatie, vermogensverdeling, financiën en het ouderschapsplan. Bij 15% van deze laatste groep verloopt de scheiding bovengemiddeld gecompliceerd.

Bij deze meest complexe groep is de scheiding een jarenlang slepend proces gekenmerkt door wederzijdse destructie, wraakzucht, achterdocht en demonisering. In deze scheidingen raken kinderen gevangen en beschadigd. Jaarlijks komen ongeveer 3.500 kinderen knel te zitten in een vechtscheiding. Een goede 16.000 kinderen hebben ernstig last van de vechtscheiding van hun ouders. (Vechtende ouders, kind in de knel, Kinderombudsman april 2014).

Mediation

De staatssecretaris van Veiligheid en Justitie wil mediation niet verplicht stellen voor scheidende ouders die naar de rechter willen stappen. Hij vindt dat de rechter hierin een besluit moet nemen. De rechter kan de partijen op ‘vrijwillige basis’ maar met een zetje in de rug doorverwijzen naar een mediator. Dit betekent dat steeds meer ouders die zich in een complexe echtscheidingssituatie bevinden terecht komen bij een mediator. Het kan ook zijn dat deze ouders zelf hulp zoeken bij een familiemediator. Of doorverwezen worden door een andere professional. Mediation in deze situaties is ingewikkeld met veel mogelijkheden maar ook veel risico’s en valkuilen.

Tijdens deze tweedaagse cursus worden theoretische en methodische achtergronden voor het begeleiden van vechtende en scheidende ouders gegeven. De docenten vertellen over de ontwikkeling en de uitvoering van de groepsmethodiek ‘Kinderen uit de knel’, en ervaringen binnen mediation bij complexe scheidingen. Ze laten beeldmateriaal zien en de deelnemers oefenen met diverse (gespreks)technieken. De deelnemers brengen eigen casuïstiek in.

Data & locatie
Najaar 2017

Kosten
€ 625,- inclusief lunch

Voor de eerste groep in juni geldt een korting van € 150,- Van de deelnemers wordt gevraagd om feedback te geven op vorm en inhoud van de opleiding zodat deze zo nodig doorontwikkeld kan worden.

Doelgroep
Geregistreerde en gespecialiseerde Familiemediators met ervaring. Mediators in opleiding die zich willen bekwamen in complexe scheidingen met minderjarige kinderen.

Accreditatie
MfN 13 punten, categorie 1a

Programma onderdelen:

  • Theorie rondom vechtscheidingen
  • Patronen van destructieve interactie, escalatie, demoniseren
  • Interventies en begeleidingstechnieken
  • Positie van het kind  in het scheidingsproces (veiligheid, gehoord worden etc)
  • Ervaren van rollen rondom vechtscheiding (ouders, kinderen, netwerk)
  • Gesprekstechnieken en attitudevorming t.a.v. ouders
  • Betrekken van het netwerk (familie, betrokkenen)
  • Uitwisselen van ervaringen

Gastdocent: Hein van Meeteren, Register-mediator bij het Nederlands Mediation Instituut, gecertificeerd bij het IMI (International Mediation Institute)

stacks_image_198

stel een vraag Direct aanmelden

publicatie icon Publicaties

Vechtscheidingen

Bekijk alle publicaties

Docenten van dit aanbod: