Inloggen

Opleidingsaanbod

Het is onze gedeelde verantwoordelijkheid om kindermishandeling aan te pakken. Toch voelen veel professionals zich onvoldoende toegerust en komt effectieve hulp voor kinderen en gezinnen vaak onvoldoende op gang. Het LOCK bouwt mee aan een oplossing met een opleidingsaanbod op maat.

Lesgeven aan getraumatiseerde kinderen

VOL!!

Data:  17 september en 29 september 2020 –

Locatie: BCN Amsterdam Arena
Tijd: 9.30-17.00 uur

Kosten: € 495

Deze tweedaagse opleiding biedt leerkrachten en andere onderwijsprofessionals kennis en handvatten om getraumatiseerde kinderen te ondersteunen.

Niels komt vaak in conflict met klasgenoten en kan dan heftig reageren. Als zijn leerkracht de ruzies met hem nabespreekt, ziet Niels zijn eigen aandeel in het conflict niet. Niels is negen jaar en woont sinds anderhalf jaar bij pleegouders. Tot zijn vierde woonde hij bij zijn ouders. Hier werd hij verwaarloosd en was hij getuige van huiselijk geweld.

Souraya, een zevenjarig meisje van Marokkaanse afkomst, woont bij haar moeder en stiefvader. Haar ouders zijn gescheiden toen zij bijna twee jaar was. Gedurende deze eerste jaren was Souraya getuige van huiselijk geweld tussen haar ouders. Nu is er veel onenigheid over de bezoekregeling. In de klas komt Souraya nauwelijks tot zelfstandig werken. Ze lijkt te onrustig en chaotisch. Het liefst blijft ze in de buurt van de leerkracht, zelfs in de pauzes.

Deze opleiding gaat over lesgeven aan kinderen zoals Niels en Souraya. Kinderen die op jonge leeftijd meerdere traumatische ervaringen hebben gehad en van wie de ouders om verschillende redenen niet in staat waren voldoende veiligheid en steun te bieden. De kinderen zijn chronisch getraumatiseerd door bijvoorbeeld (huiselijk) geweld, verwaarlozing en/of seksueel misbruik.

School kan voor getraumatiseerde kinderen een plek zijn waar ze zich veilig voelen en waar ze vertrouwen in zichzelf en anderen ontwikkelen. In de praktijk komen deze kinderen echter door hun gedragsproblemen op school vaak in een negatieve spiraal terecht die de traumaproblematiek juist versterkt. Het gedrag van getraumatiseerde kinderen is voor leerkrachten vaak moeilijk te begrijpen en kan bij hen leiden tot gevoelens van machteloosheid en frustratie.

De training Lesgeven aan getraumatiseerde kinderen biedt leerkrachten en andere onderwijsprofessionals de kennis en handvatten om de negatieve spiraal te doorbreken zodat getraumatiseerde kinderen zich optimaal kunnen ontwikkelen. Deelnemers leren hoe traumasensitief lesgeven kan bijdragen aan het welzijn en de ontwikkeling van kinderen. Leerkrachten kunnen hiermee in het leven van getraumatiseerde kinderen een groot verschil maken, terwijl ze daarnaast zelf minder snel uitgeput raken.

Doelgroep
De training is bedoeld voor leerkrachten, intern begeleiders en schoolmaatschappelijk werkers en alle andere mensen werkzaam binnen het primair onderwijs.
Voor de open-inschrijving is het belangrijk dat per school minimaal 2 professionals deelnemen.
De cursus wordt ook in company aangeboden, we adviseren het complete schoolteam te trainen, dus inclusief de directeur en de conciërge.

Programma onderdelen 
De training is opgebouwd uit de volgende acht modules:

 • Verschillende soorten trauma
 • Trauma: oorzaken en reacties
 • Begrijpen van de effecten van trauma
 • De basis van traumasensitief lesgeven
 • Bieden van steun en veiligheid
 • Helpen met zelfregulatie
 • Samenwerken met ouders, hulpverleners en andere betrokkenen
 • Voor jezelf zorgen

Doelen van de opleiding
Het vergroten van kennis van trauma en de effecten ervan, zodat:

 • leerkrachten het gedrag van getraumatiseerde kinderen beter herkennen
 • leerkrachten het gedrag van getraumatiseerde kinderen beter begrijpen;
 • leerkrachten beter met het gedrag van getraumatiseerde kinderen om kunnen gaan;
 • leerkrachten een actievere rol kunnen spelen bij het herstel van getraumatiseerde kinderen;
 • leerkrachten steun weten te zoeken en krijgen bij anderen en meer tevreden zijn over hun werk;
 • kinderen zich veiliger voelen en meer toekomen aan leren.

Literatuur

De training is gebaseerd op het boek Lesgeven aan getraumatiseerde kinderen geschreven door Leony Coppens, Marthe Schneijderberg en Carina van Kregten. Deelnemers dienen dit boek voorafgaand aan de cursus aan te schaffen. Het is niet noodzakelijk om het boek voor de start van de training te lezen.

Accreditatie

Accreditatiebureau NIP Kinder- en Jeugdpsycholoog (K&J) / NVO Orthopedagoog-Generalist (OG) K&J/OG herregistratie 13,5
Accreditatiebureau NIP Kinder- en Jeugdpsycholoog (K&J) / NVO Orthopedagoog-Generalist (OG) K&J/OG opleiding – behandeling 9
Accreditatiebureau NIP Kinder- en Jeugdpsycholoog (K&J) / NVO Orthopedagoog-Generalist (OG) K&J/OG opleiding – diagnostiek 4
Accreditatiebureau NIP Kinder- en Jeugdpsycholoog (K&J) / NVO Orthopedagoog-Generalist (OG) K&J/OG opleiding – extra literatuurstudie 13,5
Accreditatiebureau NIP Kinder- en Jeugdpsycholoog (K&J) / NVO Orthopedagoog-Generalist (OG) K&J/OG opleiding – overige taken 0,5

 

stel een vraag Direct aanmelden

publicatie icon Publicaties

Trauma

Bekijk alle publicaties

Docenten van dit aanbod:

Dafna Zwarts

Dafna Zwarts studeerde psychologie aan de Universiteit van Amsterdam en is geregistreerd als EMDR-practitioner, klinisch psycholoog en psychotherapeut met als specialisatie kinder en jeugd. Ook is zij leertherapeut en supervisor voor de NVP, VKJP en VEN. Lees meer over Dafna Zwarts