Inloggen
Opleidingsaanbod Het LOCK

Opleidingsaanbod

Het is onze gedeelde verantwoordelijkheid om kindermishandeling aan te pakken. Toch voelen veel professionals zich onvoldoende toegerust en komt effectieve hulp voor kinderen en gezinnen vaak onvoldoende op gang. Het LOCK bouwt mee aan een oplossing met een opleidingsaanbod op maat.

Lesgeven aan getraumatiseerde kinderen

Niels komt vaak in conflict met klasgenoten en kan dan heftig reageren. Als zijn leerkracht de ruzies met hem nabespreekt, ziet Niels zijn eigen aandeel in het conflict niet. Niels is negen jaar en woont sinds anderhalf jaar bij pleegouders. Tot zijn vierde woonde hij bij zijn ouders. Hier werd hij verwaarloosd en was hij getuige van huiselijk geweld.

Souraya, een zevenjarig meisje van Marokkaanse afkomst, woont bij haar moeder en stiefvader. Haar ouders zijn gescheiden toen zij bijna twee jaar was. Gedurende deze eerste jaren was Souraya getuige van huiselijk geweld tussen haar ouders. Nu is er veel onenigheid over de bezoekregeling. In de klas komt Souraya nauwelijks tot zelfstandig werken. Ze lijkt te onrustig en chaotisch. Het liefst blijft ze in de buurt van de leerkracht, zelfs in de pauzes.

Lesgeven aan getraumatiseerde kinderen

Deze cursus gaat over lesgeven aan getraumatiseerde kinderen zoals Niels en Souraya. Kinderen die op jonge leeftijd meerdere traumatische ervaringen hebben gehad. Kinderen van wie de ouders om verschillende redenen niet in staat waren voldoende veiligheid en steun te bieden. Zij zijn chronisch getraumatiseerd door bijvoorbeeld (huiselijk) geweld, verwaarlozing en/of seksueel misbruik.

School kan voor getraumatiseerde kinderen een plek zijn waar ze zich veilig voelen. Waar ze vertrouwen in zichzelf en anderen ontwikkelen. In de praktijk komen deze kinderen echter door hun gedragsproblemen op school vaak in een negatieve spiraal terecht. Dit versterkt de traumaproblematiek. Het gedrag van getraumatiseerde kinderen is voor leerkrachten vaak moeilijk te begrijpen en kan bij hen leiden tot gevoelens van machteloosheid en frustratie.

De training Lesgeven aan getraumatiseerde kinderen biedt jou de kennis en handvatten om de negatieve spiraal te doorbreken. Zodat getraumatiseerde kinderen zich optimaal kunnen ontwikkelen. Je leert hoe traumasensitief lesgeven kan bijdragen aan het welzijn en de ontwikkeling van kinderen. Je maakt hiermee in het leven van getraumatiseerde kinderen een groot verschil. En je raakt zelf minder snel uitgeput.

Doelgroep

De training is bedoeld voor leerkrachten, intern begeleiders en schoolmaatschappelijk werkers en alle andere mensen werkzaam binnen het primair onderwijs. Voor de open-inschrijving is het aan te bevelen dat per school minimaal 2 professionals deelnemen.
De cursus wordt ook in company aangeboden, we adviseren het complete schoolteam te trainen, dus inclusief de directeur en de conciërge.

Programma onderdelen 

De training is opgebouwd uit de volgende acht modules:

 • Verschillende soorten trauma
 • Trauma: oorzaken en reacties
 • Begrijpen van de effecten van trauma
 • De basis van traumasensitief lesgeven
 • Bieden van steun en veiligheid
 • Helpen met zelfregulatie
 • Samenwerken met ouders, hulpverleners en andere betrokkenen
 • Voor jezelf zorgen

Doelen van de opleiding

 • vergroten van kennis over trauma en de effecten ervan
 • gedrag van getraumatiseerde kinderen beter herkennen en begrijpen
 • beter met het gedrag van getraumatiseerde kinderen om kunnen gaan;
 • een actievere rol kunnen spelen bij het herstel van getraumatiseerde kinderen;
 • steun weten te zoeken en krijgen bij anderen en meer tevreden zijn over hun werk;
 • kinderen zich veiliger voelen en meer toekomen aan leren.

Literatuur

De training is gebaseerd op het boek Lesgeven aan getraumatiseerde kinderen geschreven door Leony Coppens, Marthe Schneijderberg en Carina van Kregten. Deelnemers dienen dit boek voorafgaand aan de cursus aan te schaffen. Het is niet noodzakelijk om het boek voor de start van de training te lezen.

Data: 27 oktober en 17 november 2021 of 16 en 30 maart 2022
Locatie: BCN Utrecht
Tijd: 9.30-17.00 uur
Kosten: € 595
Trainers: Nanda de Bruin en Jolanda Buijze
Accreditatie; NVO-NIP herregistratie 6, behandeling 1,5 – overige taken 1,5

stel een vraag Direct aanmelden

publicatie icon Publicaties

Trauma

Bekijk alle publicaties

Docenten van dit aanbod: