Inloggen

Opleidingsaanbod

Het is onze gedeelde verantwoordelijkheid om kindermishandeling aan te pakken. Toch voelen veel professionals zich onvoldoende toegerust en komt effectieve hulp voor kinderen en gezinnen vaak onvoldoende op gang. Het LOCK bouwt mee aan een oplossing met een opleidingsaanbod op maat.

Kindgesprekken

Gesprekken met kinderen in het kader van onderzoek naar kindermishandeling

Medewerkers van Veilig Thuis, Raad voor de Kinderbescherming en de gecertificeerde instellingen zien en spreken, tijdens hun onderzoeken naar kindermishandeling, de kinderen. Het is belangrijk dat zij hiertoe goed uitgerust zijn. Tijdens deze tweedaagse opleiding wordt een koppeling tussen theorie en praktijk gemaakt. De ontwikkeling van kinderen wordt behandeld waarbij gekeken wordt naar de implicaties die dit met zich meebrengt t.a.v. de gespreksvoering. Gesprektechnieken worden behandeld en uitvoerig geoefend en de deelnemers ontwikkelen een basisattitude waarbij aansluiten, nieuwsgierigheid, transparantie en daadkracht centraal staan.

Inhoud

 • Wat leren we uit de ontwikkelingspsychologie? Ontwikkelingen van kinderen 0 – 12 jaar
 • Gespreksvoering met kinderen versus gespreksvoering met volwassenen
 • Organisatie & Randvoorwaarden.
 • Dilemma’s en afweer
 • Opbouw van het gesprek
 • Voorbereiding, Introductie & opening
 • Gespreksregels
 • Vragen stellen aan kinderen; basisattitude, open en gesloten vragen. Concreet communiceren
 • Dillema’s in gesprekvoering; een eenmalig gesprek met een kind is dat nu belastend voor een kind??
 • Attitude, Fantasie en suggestibiliteit
 • Meerzijdige partijdigheid
 • Gespreksvoering en spel; welke middelen zijn er, wat zijn de voordelen van het gebruik van materialen

Doelgroep

Medewerkers van Veilig Thuis, Raad voor de Kinderbescherming en de gecertificeerde instellingen

Data

Incompany opleiding, data worden in overleg vastgelegd

Accreditatie

SKJ 20.50 punten

stel een vraag Direct aanmelden

publicatie icon Publicaties

Praten met kinderen over mishandeling en misbruik

Bekijk alle publicaties

Docenten van dit aanbod:

Jannie van der Sleen

Jannie van der Sleen is rechtspsycholoog en recherchepsycholoog. Zij is vanaf 2002 eigenaar van Kinterview, advies- en trainingsbureau op het gebied van het forensisch interview. Daarvoor heeft zij gedurende 15 jaar aan de Politieacademie gewerkt, waar zij onder andere rechercheurs opleidde om kinderen en verstandelijke beperkte getuigen te verhoren in de kindvriendelijke verhoorstudio.

Sinds de oprichting van Kinterview verzorgt Jannie van der Sleen voor verschillende beroepsgroepen (politie, justitie, hulpverlening) onder andere trainingen in het voeren van gesprekken met kinderen en andere kwetsbare groepen. Het gaat daarbij altijd om evenwicht tussen afstemming en ruimte bieden, het stellen van de juiste vragen gezien het doel van het gesprek en het voorkomen van ongewenste sturing.

Jannie van der Sleen werkt tevens als deskundige in strafzaken. Zij rapporteert over de waarde van de verklaringen van aangevers, getuigen en verdachten in strafzaken.
Lees meer over Jannie van der Sleen