Inloggen

Opleidingsaanbod

Het is onze gedeelde verantwoordelijkheid om kindermishandeling aan te pakken. Toch voelen veel professionals zich onvoldoende toegerust en komt effectieve hulp voor kinderen en gezinnen vaak onvoldoende op gang. Het LOCK bouwt mee aan een oplossing met een opleidingsaanbod op maat.

Kindgesprekken

Gesprekken met kinderen over kindermishandeling

Medewerkers werkzaam binnen de vrouwenopvang of de maatschappelijke opvang, bieden hulp en opvang aan gezinnen die slachtoffer zijn van huiselijk geweld, eergerelateerd geweld, loverboys/jeugdprostitutie of mensenhandel. Kinderen hebben veel meegemaakt, gesprekken met de begeleiders zijn van groot belang voor de kinderen. Gesprekken over wat zij allemaal meegemaakt hebben om te komen tot verwerking maar ook voor veiligheidsplanning
Het is belangrijk dat de begleiders hiertoe goed uitgerust zijn.

Daarvoor is het belangrijk dat zij weten hoe zij het gesprek voeren maar ook om voldoende basiskennis te hebben over de ontwikkeling van kinderen en de implicaties die dat met zich meebrengt voor de gespreksvoering.

De deelnemers bereiden zich voor op de opleidingsdagen door van te voren artikelen te lezen over de ontwikkeling van kinderen en het verloop van de hechting. Tijdens deze tweedaagse opleiding wordt een koppeling tussen theorie en praktijk gemaakt. Op welke manier houd je tijdens de gesprekken rekening met de ontwikkelingsfase van het kind?

Met de deelnemers wordt gesproken over de verschillende vormen van kindermishandeling; psychisch, fysiek en seksuele mishandeling.

Gesprektechnieken worden behandeld en uitvoerig geoefend en de deelnemers ontwikkelen een basisattitude waarbij aansluiten, nieuwsgierigheid, transparantie en daadkracht centraal staan.

Data en locatie
14 en 28 november 2017 van 9.30 tot 16.30 uur Inview Stadsring 140 te Amersfoort.
Deze opleiding is volgeboekt. U kunt zich aanmelden voor de wachtlijst. Naar alle waarschijnlijkheid worden er extra data ingepland.

Doelgroep
INSCHRIJVING STAAT ALLEEN OPEN VOOR DE MEDEWERKERS VAN DE FEDERATIE OPVANG DIE HIERVOOR EEN UITNOIGING HEBBEN ONTVANGEN

Inhoud

 • Wat leren we uit de ontwikkelingspsychologie? Ontwikkelingen van kinderen 0 – 12 jaar
 • Gespreksvoering met kinderen versus gespreksvoering met volwassenen
 • Organisatie & Randvoorwaarden.
 • Dilemma’s en afweer
 • Opbouw van het gesprek
 • Voorbereiding, Introductie & opening
 • Gespreksregels
 • Vragen stellen aan kinderen; basisattitude, open en gesloten vragen. Concreet communiceren
 • Dillema’s in gesprekvoering; een eenmalig gesprek met een kind is dat nu belastend voor een kind??
 • Attitude, Fantasie en suggestibiliteit
 • Meerzijdige partijdigheid
 • Gespreksvoering en spel; welke middelen zijn er, wat zijn de voordelen van het gebruik van materialen

Accreditatie
SKJ 20.50 punten

Deze opleiding wordt mogelijk gemaakt door Stichting Kinderpostzegels en Adessium Foundation, als onderdeel van het programma Onderweg naar een Veilige Toekomst.

 

stel een vraag Direct aanmelden

publicatie icon Publicaties

Praten met kinderen over mishandeling en misbruik

Bekijk alle publicaties

Docenten van dit aanbod:

Jannie van der Sleen

Jannie van der Sleen is rechtspsycholoog en recherchepsycholoog. Zij is vanaf 2002 eigenaar van Kinterview, advies- en trainingsbureau op het gebied van het forensisch interview. Daarvoor heeft zij gedurende 15 jaar aan de Politieacademie gewerkt, waar zij onder andere rechercheurs opleidde om kinderen en verstandelijke beperkte getuigen te verhoren in de kindvriendelijke verhoorstudio.

Sinds de oprichting van Kinterview verzorgt Jannie van der Sleen voor verschillende beroepsgroepen (politie, justitie, hulpverlening) onder andere trainingen in het voeren van gesprekken met kinderen en andere kwetsbare groepen. Het gaat daarbij altijd om evenwicht tussen afstemming en ruimte bieden, het stellen van de juiste vragen gezien het doel van het gesprek en het voorkomen van ongewenste sturing.

Jannie van der Sleen werkt tevens als deskundige in strafzaken. Zij rapporteert over de waarde van de verklaringen van aangevers, getuigen en verdachten in strafzaken.
Lees meer over Jannie van der Sleen