Inloggen

Opleidingsaanbod

Het is onze gedeelde verantwoordelijkheid om kindermishandeling aan te pakken. Toch voelen veel professionals zich onvoldoende toegerust en komt effectieve hulp voor kinderen en gezinnen vaak onvoldoende op gang. Het LOCK bouwt mee aan een oplossing met een opleidingsaanbod op maat.

Kinderen uit de knel; groepsmethodiek bij vechtscheiding

In Nederland maken per jaar ongeveer zeventigduizend kinderen het uit elkaar gaan van hun (al dan niet getrouwde) ouders mee. De meeste scheidingen (rond de 70%) verlopen redelijk tot goed, bij ongeveer 30% van de scheidingen zijn er problemen, rond zorgtaken, wonen, financiën en/of het ouderschapsplan. Bij 15% van deze laatste groep verloopt de scheiding zeer problematisch. Bij de meest complexe groep is de scheiding een jarenlang slepend proces vol destructie, wraakzucht, achterdocht en demonisering. In deze scheidingen raken kinderen gevangen en beschadigd. Geschat wordt dat jaarlijks ongeveer 3.500 kinderen knel komen te zitten in een vechtscheiding en dat op dit moment ongeveer 16.000 kinderen ernstig last hebben van de vechtscheiding van hun ouders. (Vechtende ouders, kind in de knel, Kinderombudsman april 2014)

De methodiek, ‘Kinderen uit de knel’ is ontwikkeld door het Kinder- en Jeugdtraumacentrum en het Lorentzhuis. Het is een groepsprogramma voor zes ouderparen en hun kinderen. De oudergroep (ex partners) komt acht keer twee uur bij elkaar. In dezelfde tijd komen de kinderen in een groep bij elkaar. De ouders werken aan het doorbreken van de destructieve patronen en aan het vinden van oplossingen voor steeds terugkerende problemen. Het welzijn van de kinderen staat hierin steeds centraal. De groepsleden blijken elkaar goed te kunnen helpen. De twee therapeuten scheppen een omgeving waarin positieve verandering mogelijk is. Zij geven informatie, opdrachten en oefeningen die ouders helpen nieuwe en constructieve stappen te maken.

De kinderen maken met elkaar films, posters, tekeningen, graffiti, theater en muziek rond het thema ‘ouders die strijden’. Ze kunnen hier ook over spreken maar het hoeft niet. De therapeuten richten zich op de krachten van de kinderen en op het vergroten van weerbaarheid. De kinderen presenteren aan de ouders wat zij hebben gemaakt in de kindergroep en de ouders presenteren aan de kinderen wat zij hebben geleerd in het project en wat zij hun kinderen toewensen voor de toekomst. Aan het eind wordt geëvalueerd en kijken therapeuten, ouders en kinderen of er nog een vervolgtraject nodig is.

Kinderen uit de Knel is een complexe behandeling met veel mogelijkheden en valkuilen. Voor professionals die zelf dit programma willen gaan opzetten en uitvoeren in de eigen praktijk of instelling is het volgen van dit trainingstraject noodzakelijk maar ook verplicht.  Alleen dan mag de naam ‘Kinderen uit de knel gebruikt worden. Wanneer professionals het programma ‘Kinderen uit de knel’ willen gaan uitvoeren dienen  zijn na het volgen van de  driedaagse training zij drie supervisiebijeenkomsten volgen. Deze supervisie wordt gegeven door een van de ervaren behandelaren. Afspraken over supervisie kunt u met de betreffende behandelaar maken tijdens de training of daarna.

Vanaf 2017 is de opleiding omgezet naar een driedaagse training. Gebleken is dat een tweedaagse training voor professionals die het programma daadwerkelijk gaan geven te kort is. Tijdens deze driedaagse opleiding komt de klinische praktijk van het werken met de strijdende ouders en met de kinderen aan bod. Er wordt ingegaan op de programmaonderdelen in beide groepen, er wordt videomateriaal getoond en er wordt in de groep geoefend.

Data:
8, 9 en 16 maart 2018 VOL
September 2018

Voor meer informatie over de opleiding en inschrijven, mail naar info@kinderenuitdeknel.nl of kijk op  whttp://www.kinderenuitdeknel.nl/opleiding

 

KK_logo_NL_Klein

stel een vraag Direct aanmelden

publicatie icon Publicaties

Vechtscheidingen

Bekijk alle publicaties

Docenten van dit aanbod: