Inloggen

Opleidingsaanbod

Het is onze gedeelde verantwoordelijkheid om kindermishandeling aan te pakken. Toch voelen veel professionals zich onvoldoende toegerust en komt effectieve hulp voor kinderen en gezinnen vaak onvoldoende op gang. Het LOCK bouwt mee aan een oplossing met een opleidingsaanbod op maat.

Interactieve bijeenkomst Verbeterde meldcode

Per 1 januari 2019 is de verbeterde meldcode en het nieuwe afwegingskader van kracht geworden. Tijdens deze themabijeenkomst over de Verbeterde meldcode in de praktijk op dinsdag 20 augustus a.s. staan wij stil bij wat deze wijzigingen voor u als professional betekenen. We spelen in op de vijf afwegingsvragen en wat de definities acute en structurele onveiligheid inhouden. Daarnaast gaan we kijken wat de verbeterde werkwijze en met name de radarfunctie betekent in de samenwerking met Veilig Thuis.

Aan de hand van diverse casuïstiek gaan we met u in gesprek en geven praktische tips, zodat u goed voorbereid bent op het werken met de verbeterde meldcode en de veranderingen binnen het werkveld.

Wat kunt u verwachten:
• We staan stil bij stap 4 en 5 uit de verbeterde meldcode.
• We lopen met u het afwegingskader (jeugd- en gezinsprofessionals) langs.
• We kijken naar de inhoud en voorbeelden van acute en structurele onveiligheid en wat dit betekent voor uw werkwijze.
• We geven tips wat u kunt registreren in het dossier.
• We geven tips hoe u het gesprek met Veilig Thuis aan kunt gaan.

Datum: dinsdag 20 augustus 13.00-17.00 uur.
Locatie: Santpoort Noord
Trainer: Yvonne van Pouderoijen
SKJ: 4,5
Prijs: 85 euro

stel een vraag Direct aanmelden

publicatie icon Publicaties

Meldcode huiselijkgeweld en kindermishandeling

  • Geen publicaties gevonden met het thema Meldcode huiselijkgeweld en kindermishandeling
Bekijk alle publicaties

Docenten van dit aanbod: