Inloggen
Opleidingsaanbod Het LOCK

Opleidingsaanbod

Het is onze gedeelde verantwoordelijkheid om kindermishandeling aan te pakken. Toch voelen veel professionals zich onvoldoende toegerust en komt effectieve hulp voor kinderen en gezinnen vaak onvoldoende op gang. Het LOCK bouwt mee aan een oplossing met een opleidingsaanbod op maat.

Huiselijk Geweld en Kindermishandeling

Hoe leer je als professional om huiselijk geweld en kindermishandeling te signaleren? Wat wordt vanuit ieders professionele norm verwacht volgens Meldcode? Hoe ga je het gesprek hierover aan met ouderen, volwassenen en kinderen?

Als professionals hebben we allemaal de taak om allert te zijn op signalen van geweld en verwaarlozing. Dat nemen we allemaal erg serieus. We willen immers allemaal voorkomen dat kinderen en volwassenen leven in een situatie waarin zij zich onveilig voelen. Maar hoe ontstaat het? Hoe kan het gebeuren dat mensen niet meer goed voor elkaar zorgen, te boos worden of juist niet meer zorgen?

Juist in deze tijd, waarin gezinnen vaker thuis zitten dan voorheen, is het belangrijk om extra alert te zijn op signalen van onveiligheid. Wil je je kennis verbreden of juist weer eens opfrissen? Dan is deze training helemaal geschikt voor jou. Door meer te weten over het ontstaan, de patronen en de verschillende vormen van huiselijk geweld en kindermishandeling kan je eerder het gesprek aangaan met de betrokkenen.

Wil jij ook samen met andere professionals in gesprek over dilemma’s die je in je werk tegenkomt? En samen oefenen met de tips en adviezen die de rainer geeft? Meld je dan snel aan voor deze training! We kunnen de training ook bij jou in de organisatie geven.

Inhoud van de training: 

  • Verschillende vormen van kindermishandeling & huiselijk geweld
  • Prevalentie
  • Signaleren en signaleringslijsten
  • Risicofactoren
  • Gevolgen van kindermishandeling & huiselijk geweld
  • Gesprekvoering

Datum: najaar 2021
Locatie: Utrecht
Doelgroep: alle professionals werkzaam met ouders, kinderen en jongerenKosten : € 295,-
Accreditatie: SKJ 10.50 punten

stel een vraag Direct aanmelden

publicatie icon Publicaties

Meldcode huiselijkgeweld en kindermishandeling

Bekijk alle publicaties

Docenten van dit aanbod: