Inloggen

Opleidingsaanbod

Het is onze gedeelde verantwoordelijkheid om kindermishandeling aan te pakken. Toch voelen veel professionals zich onvoldoende toegerust en komt effectieve hulp voor kinderen en gezinnen vaak onvoldoende op gang. Het LOCK bouwt mee aan een oplossing met een opleidingsaanbod op maat.

Horizonmethodiek na seksueel misbruik

Behandeling van kinderen, en van hun niet misbruikende ouder(s), na traumatische ervaringen zoals seksueel misbruik, is voor de meeste kinderen noodzakelijk gebleken. Het ontbreekt hulpverleners vaak aan een goed, op de problematiek afgestemd, hulpverleningsaanbod voor deze categorie jonge cliënten. In deze cursus wordt een hulpverleningsmethodiek (de Horizonmethode) gepresenteerd voor de kinderen die slachtoffer zijn en hun niet misbruikende / ‘veilige’ ouders.

De Horizonmethodiek is een traumagerichte cognitieve gedragstherapie in een groep, gecombineerd met psychomotorische technieken. Hoewel groepstherapie de voorkeur heeft is het ook mogelijk om de therapie individueel aan te bieden. Aangegeven zal worden hoe deze methodiek in te passen is in een zorgprogramma.

Na afloop van de opleiding kennen de deelnemers de theorie m.b.t. traumabehandeling en zijn zij in staat een traumagerichte behandeling aan te bieden aan kinderen volgens de Horizon methodiek: voor kinderen met ervaringen van seksueel misbruik. De nadruk wordt gelegd op het toepassen van cognitieve gedragstechnieken en psychomotorische technieken in een groep.

Daarnaast zijn zij in staat ouderbegeleiding te geven waarin de ouders leren hoe ze hun kind kunnen begeleiden bij de verwerking van de traumatische ervaringen. Ouders leren, in relatie tot hun kind, zelf omgaan met hun emoties en cognities over wat er is gebeurd.

Er bestaat een mogelijkheid tot supervisie voor de deelnemers van de opleiding, wanneer zij de Horizon methodiek in de eigen praktijk zelf gaan uitvoeren.

Doelgroep

(Ortho)pedagogen, GZ-psychologen, psychotherapeuten, klinisch psychologen en maatschappelijk werkers, werkzaam bij de jeugd GGZ en de jeugdhulpverlening.

Programma onderdelen

  • Theorie achtergrond overseksueel misbruik
  • Theoretische achtergrond over traumatisering (gevolgen)
  • Behandeling bij trauma, indicaties en contra-indicaties voor de Horizonmethodiek
  • Therapeutische grondhouding in het werken met misbruikte kinderen en hun ouders
  • Werkwijze n opzet van de kindergroep
  • CGT en Psychomotorische technieken van de Horizonmethodiek
  • Dynamiek en de kracht van de groep
  • Speciale aandacht voor de ouderbegeleiding
  • Oefenen met onderdelen van de methodiek

Toetsing

Afsluitend wordt er reflectieverslag door iedere deelnemer geschreven, welke door de docent na afloop van de training wordt nagekeken en met feedback wordt geretourneerd aan de deelnemer.

Accreditatie

Wordt aangevraagd.

Data

Nog niet bekend.

Kosten

Nog niet bekend.

stel een vraag Direct aanmelden

publicatie icon Publicaties

Trauma

Bekijk alle publicaties

Docenten van dit aanbod: