Inloggen

Opleidingsaanbod

Het is onze gedeelde verantwoordelijkheid om kindermishandeling aan te pakken. Toch voelen veel professionals zich onvoldoende toegerust en komt effectieve hulp voor kinderen en gezinnen vaak onvoldoende op gang. Het LOCK bouwt mee aan een oplossing met een opleidingsaanbod op maat.

Horizonmethodiek na ruzies en geweld in het gezin

De Horizonmethodiek is een traumagerichte cognitief-gedragstherapeutische groepsbehandeling voor kinderen en jongeren. Een groepsbehandeling met psychomotorische interventies en een parallel aanbod voor de ouders/verzorgers. Er is een Horizonmethodiek ontwikkeld voor kinderen die ruzies en geweld in het gezin hebben meegemaakt én een voor kinderen die seksueel misbruik hebben meegemaakt.

In deze training richten we ons op het aanbod voor kinderen in de basisschoolleeftijd (4-12 jaar) die huiselijk geweld hebben meegemaakt. Vast onderdeel van de Horizonmethodiek is de ouderbegeleidingsgroep voor de niet-misbruikende ouder(s), inclusief een voorbereidend programma gedurende zes weken voor de ouders, voorafgaande aan de therapiegroep voor de kinderen. Na zes weken vindt de ouderbegeleidingsgroep parallel aan de kindergroep plaats, zodat ouders en kind tegelijkertijd, en regelmatig samen, aan de slag gaan.
In deze cursus leer je de opbouw en de rationale van de verschillende onderdelen van de Horizonmethodiek goed kennen: traumaverwerking voor kinderen in een groep met gebruik van psychomotorische interventies, een parallelaanbod voor ouders inclusief voorbereidend programma en ouder-kind interactiesessies. De training biedt theoretische achtergrondkennis, veel praktijkvoorbeelden, video’s en oefenmogelijkheden in de groep van een aantal onderdelen.

Data
Incompany opleiding, data worden in overleg vastgelegd

Kosten
Op aanvraag ontvangt u een offerte

Doelgroep
Hulpverleners (HBO en WO) die (enige) behandelervaring hebben en de Horizonmethode willen gebruiken in hun instelling. Bijvoorbeeld: (GZ)psychologen, (ortho)pedagogen, sociaal-psychiatrisch verpleegkundigen (SPV) en maatschappelijk werkers.

Accreditatie
Is aangevraagd (voor de driedaagse opleiding horizon methode voor seksueel misbruik en na geweld en ruzie thuis is geaccrediteerd door BAMw met 8,15 punten).

 

stel een vraag Direct aanmelden

publicatie icon Publicaties

Trauma

Bekijk alle publicaties

Docenten van dit aanbod: