Inloggen

Opleidingsaanbod

Het is onze gedeelde verantwoordelijkheid om kindermishandeling aan te pakken. Toch voelen veel professionals zich onvoldoende toegerust en komt effectieve hulp voor kinderen en gezinnen vaak onvoldoende op gang. Het LOCK bouwt mee aan een oplossing met een opleidingsaanbod op maat.

Preventieve ondersteuning bij scheidingen

Signaleren, normaliseren en mediëren

Kinderen die een (complexe)scheiding meemaken lopen een verhoogd risico op problemen en opgroeien. In 2013 werden in Nederland ± 34.000 huwelijken ontbonden en 60.000 samenwoonrelaties verbroken. Per jaar komen er  ± 50.000 minderjarige scheidingskinderen bij in Nederland, van wie zo’n 5% een heftige vechtscheiding meemaakt. Voor al deze kinderen en hun ouders betekent de scheiding dat er ingrijpende veranderingen plaats vinden: vader en/of moeder een nieuwe partner, minder geld te besteden, verhuizing, een deel van de familie niet meer zien, van school veranderen (Spruijt 2013³).

Er is nog veel inzet nodig om vroegsignalering, preventie en ketensamenwerking bij scheidingsproblematiek te verbeteren. Professionals hebben behoefte aan trainingen (gericht op herkennen van signalen, preventie en gespreksvoering met ouders en kinderen), meer samenwerking in de keten, het inschatten van veiligheidsrisico’s, een inzichtelijke sociale kaart voor ouders, scholen en hulpverleners, en meer aandacht voor de gevolgen van scheidingen voor het kind.

Tijdens deze opleiding gaan de deelnemers aan de slag met kennis m.b.t. oorzaken/gevolgen, (vroeg)signaleren, screenen en beslissen over passende oplossingen bij (complexe)scheidingen. Deze kennis is gebaseerd op de laatste ontwikkelingen en inzichten vanuit praktijk en wetenschap, zodat zij ouders en kinderen de juiste hulp en begeleiding bieden.

Bij signalering van scheidingsproblematiek maken de professionals o.a. gebruik van de Escalatieladder, deze is geschreven voor conflictescalatie, met een beschrijving specifiek voor conflicten in de relationele sfeer (Graz 2007). Bij de triage op acuut gevaar en structurele onveiligheid kan gebruik gemaakt worden van de Triage Veilig Thuis( ). Bij de gespreksvoering wordt gebruik gemaakt van een oplossingsgerichte basishouding en gesprekstechnieken en in situaties van drang of dwang tevens van motiverende gespreksvoering en nauwe samenwerking met de veiligheidsregisseur.

De opleiding is een mooie mix van theorie, reflecteren op de eigen beroepshouding en het vergroten van vaardigheden middels het doen van oefeningen en rollenspelen.

Data 
Incompany opleiding, data worden in overleg vastgelegd

Kosten
Op aanvraag ontvangt u een offerte

Doelgroep
Medewerkers werkzaam bij JGZ, CJG, Buurt-/wijkteam, jeugdbescherming, jeugdzorg en praktijk ondersteuners en schoolmaatschappelijk werkers

Accreditatie
ABAN algemene scholing cluster 3: 15 punten
Accreditatiebureau Kwaliteitsregister V&V en Register Zorgprofessionals, Scholing GGZ, Jeugdverpleegkunde, Praktijkverpleegkunde, SPV, Wijkverpleegkunde  17 punten
Stichting Kwaliteitsregister Jeugd – SKJ 35.10 punten voor het opleidingstraject

Programma onderdelen

 • Conflicthanteringsstijlen
 • Het gesprek kaderen
 • Normaliseren
 • Ontwikkeling van de professional; benodigde vaardigheden
 • In het oog houden van het kind
 • Geven van psycho-educatie; scheidingsproces, effecten op het kind
 • Gespreksvoorwaarden voor gesprekken met ouders en kinderen
 • Houdingsaspecten; o.a. meerzijdig partijdige houding
 • De scheidingsmelding
 • Motiverende gespreksvoering
 • Ambivalentie model
 • Complexe scheidingen; demoniserende processen, escalerende communicatie en trauma reacties
 • Basis informatie over wetgeving
 • Casuïstiek bespreking
 • Rol en inzet van het netwerk

stel een vraag Direct aanmelden

publicatie icon Publicaties

Vechtscheidingen

Bekijk alle publicaties

Docenten van dit aanbod:

Desiree de Jong

In de 25 jaar dat Desiree werkzaam is in de jeugdhulpverlening, heb zij veel ervaring opgedaan in het begeleiden van ouders en hun kind(eren) met een verstandelijke beperking, autisme of andere gedragsproblemen. Lees meer over Desiree de Jong