Inloggen
Opleidingsaanbod Het LOCK

Opleidingsaanbod

Het is onze gedeelde verantwoordelijkheid om kindermishandeling aan te pakken. Toch voelen veel professionals zich onvoldoende toegerust en komt effectieve hulp voor kinderen en gezinnen vaak onvoldoende op gang. Het LOCK bouwt mee aan een oplossing met een opleidingsaanbod op maat.

Gespreksvoering bij vermoedens van onveiligheid (stap: 3 Meldcode)

Tijdens deze workshop gaat u oefenen met het bespreken van zorgen met jeugdigen en/of hun ouders over veiligheid: stap 3 van de verplichte meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld.
Hoe bereid u zich voor op zo’n gesprek? Wat zijn valkuilen en welke kwaliteiten van u zelf kunt u hierbij juist inzetten? Hoe brengt u de boodschap helder en duidelijk over? En hoe kunt u de communicatie zo sturen dat de kans vergroot dat deze boodschap goed ontvangen wordt en dat er in samenwerking met ouders/jeugdige hulpverlening op gang komt, als dat nodig is?
In deze workshop gaat u oefenen met deze, vaak lastige, situaties. Korte theorie wordt verweven met ervaringsgerichte oefeningen. De trainer werkt samen met een trainingsacteur.

Voordat u deze workshop kunt volgen, dient u de basiscursus De verbeterde Meldcode te hebben gevolgd.

Data: najaar 2021
Kosten: € 235
Trainer: Michelle Steenbeek & trainingacteur Farid Mazari
Locatie: Utrecht
Doelgroep: professionals die met ouders en jeugdigen werken

stel een vraag Direct aanmelden

publicatie icon Publicaties

Meldcode huiselijkgeweld en kindermishandeling

Bekijk alle publicaties

Docenten van dit aanbod:

Michelle Steenbeek

Michelle Steenbeek

Michelle Steenbeek heeft ruim 25 jaar gewerkt in de jeugdhulpverlening, Jeugd-GGZ en gehandicaptenzorg. Ze is systemisch en contextueel opgeleid en gediplomeerd trainer. Met veel plezier geeft ze haar kennis en kunde op het terrein van de Meldcode, gespreksvaardigheden en multidisciplinaire samenwerking door. Centraal in haar trainingen staat het verbinden van theorie en praktijk, vanuit meerdere invalshoeken situaties bekijken, experimenteren met ander gedrag en hierop reflecteren. Ook is ze gericht op het versterken van vaardigheden zodat de deelnemer toegerust is om zijn of haar werk met meer zelfvertrouwen te kunnen doen. Lees meer over Michelle Steenbeek