Inloggen

Opleidingsaanbod

Het is onze gedeelde verantwoordelijkheid om kindermishandeling aan te pakken. Toch voelen veel professionals zich onvoldoende toegerust en komt effectieve hulp voor kinderen en gezinnen vaak onvoldoende op gang. Het LOCK bouwt mee aan een oplossing met een opleidingsaanbod op maat.

Gesprekken met ouders tijdens onderzoeken naar omgang en gezag

In Nederland maken per jaar ongeveer zeventigduizend kinderen het uit elkaar gaan van hun (al of niet getrouwde) ouders mee. De meeste scheidingen (rond de 70%) verlopen redelijk tot goed, bij ongeveer 30% van de scheidingen zijn er problemen, rond zorgtaken, wonen, financiën en/of het ouderschapsplan. Bij 15% van deze laatste groep verloopt de scheiding zeer problematisch.

Veel van deze casussen worden gemeld bij Veilig Thuis of de Raad van de Kinderbescherming gevraagd wordt om onderzoek te doen i.v.m. gezag en omgang. Wanneer er sprake is van een ontwikkelingsbedreiging bij het kind/de kinderen en de Kinderrechter een ondertoezichtstelling uitspreekt wordt de Gecertificeerde instelling betrokken.

Het exacte aantal vechtscheidingen is niet bekend, maar geschat wordt dat jaarlijks ongeveer 3.500 kinderen knel komen te zitten in een vechtscheiding en dat op dit moment ongeveer 16.000 kinderen ernstig last hebben van de vechtscheiding van hun ouders. (Vechtende ouders, kind in de knel, Kinderombudsman april 2014).

Bij de meest complexe groep is de scheiding een jarenlang slepend proces vol destructie, wraakzucht, achterdocht en demonisering. In deze scheidingen raken kinderen gevangen en beschadigd. Per jaar worden ruim 5.000 onderzoeken naar omgang en gezag gedaan door de Raad voor de Kinderbescherming (http://jaarberichtrvdk.nl/2014/cijfers-in-beeld/).

De dynamiek van de conflictspiralen is vaak zo heftig dat professionals het moeilijk vinden om uit de strijd te blijven. Groot dilemma’s is vaak dat je gevraagd wordt om je met de inhoud van het conflict te bemoeien en een uitspraak moet doen over het gedrag van ouders en uiteindelijk een advies moet formuleren over verblijfplaats, gezag en wel of geen omgang. Dit maakt vaak dat je onderdeel van de strijd wordt.

De methodiek ‘ kinderen uit de knel’ is ontwikkeld voor de meest complexe groep maar kan ook ingezet worden wanneer de strijd tussen de ouders nog niet zo is geëscaleerd. Vanuit het project Kinderen uit de Knel is veel kennis en kunde verzameld over de rol die onderzoekers en hulpverleners op zich kunnen nemen om de invloed van de complexe scheiding op de kinderen zo goed mogelijk in kaart te brengen.

Tijdens deze cursus wordt gebruik gemaakt van de ervaringen binnen het project ‘Kinderen uit de knel’ en samen met de deelnemers verbinding gemaakt naar de eigen praktijk.

Data en locatie
Dit betreft een driedaagse incompany opleiding, data en locatie worden in overleg vastgesteld

Kosten
Op aanvraag wordt een offerte opgesteld

Accreditatie
SKJ 39 punten
NVO-NIP K&J/OG herregistratie 16 punten, K&J/OG opleiding – behandeling 3 punten, K&J/OG opleiding – diagnostiek 5 punten.

Doelgroep
Medewerkers van de Raad voor de Kinderbescherming, gecertificeerde instellingen en Veilig Thuis

Programmaonderdelen
Statistieken en theorie complexe scheidingen
Destructieve communicatiepatronen en het valideren van de boodschap van ouders
Stress en het gebruiken van de kwetsbaarheidscyclus
Casuïstiek bespreken aan de hand van destructieve communicatiepatronen, valideren van de boodschap, stress en de kwetsbaarheidscyclus
Meervoudige partijdigheid
Stem van het kind
Dynamiek met het sociale netwerk en juridische processen
Gesprekken oefenen a.d.h.v. casuïstiek van de deelnemers met een acteur
Verdieping op het geleerd en verbinding met de praktijk

stel een vraag Direct aanmelden

publicatie icon Publicaties

Vechtscheidingen

Bekijk alle publicaties

Docenten van dit aanbod: