Inloggen

Opleidingsaanbod

Het is onze gedeelde verantwoordelijkheid om kindermishandeling aan te pakken. Toch voelen veel professionals zich onvoldoende toegerust en komt effectieve hulp voor kinderen en gezinnen vaak onvoldoende op gang. Het LOCK bouwt mee aan een oplossing met een opleidingsaanbod op maat.

Gesprekken met ouders over zorgsignalen

Beroepskrachten zijn verplicht om bij een vermoeden van kindermishandeling of huiselijk geweld de meldcode te  gebruiken. Een van de stappen in de meldcode is het gesprek met ouders. Veel professionals vinden het lastig om helder en onomwonden de zorgsignalen met ouders te bespreken. Hoe pak je dit aan? En hoe blijf je met ouders in contact?

Tijdens deze interactieve een daagse cursus krijgen deelnemers handvatten aangereikt voor gespreksvoering met ouders en kinderen over zorg- signalen. Het doel van deze gesprekken is om een duidelijke boodschap over te brengen zonder daarbij voorbij te gaan aan de positie van de ouders. De training besteedt aandacht aan het belang om in gesprekken over zorgsignalen de spanning van de ander en jezelf op te merken en te bespreken. Deelnemers leren om aandacht te houden voor de visie van de ouders op de situatie. Daarbij worden technieken aangereikt die ouders activeren om met de zorgsignalen aan de slag te gaan. Het uitgangspunt van de training is dat deelnemers hun professionele kennis en expertise naast de kennis en expertise van ouders leggen om zo samen te komen tot vervolgstappen. Daarbij komt aan bod hoe de deelnemers met ouders in gesprek gaan als er geen overeenstemming is over de vervolgstappen. Het werken met de meldcode en de samenwerking met ouders en betrokken professionals vormen hierbij steeds de rode draad.

Data & Locatie
Incompany opleiding

Doelgroep:
Professionals die werken met kinderen en gezinnen; o.a Jeugdhulpverleners, maatschappelijkwerkers, ib’ers en behandelaren.

 

stel een vraag Direct aanmelden

publicatie icon Publicaties

Gespreksvoering

Bekijk alle publicaties

Docenten van dit aanbod: