Inloggen

Opleidingsaanbod

Het is onze gedeelde verantwoordelijkheid om kindermishandeling aan te pakken. Toch voelen veel professionals zich onvoldoende toegerust en komt effectieve hulp voor kinderen en gezinnen vaak onvoldoende op gang. Het LOCK bouwt mee aan een oplossing met een opleidingsaanbod op maat.

Gescheiden ouders strijden, kinderen lijden

Cursus voor professionals van sociale wijkteams en jeugdhulpverleners

In Nederland maken per jaar ongeveer zeventigduizend kinderen het uit elkaar gaan van hun (al of niet getrouwde) ouders mee. Bij ongeveer 30% van de scheidingen zijn er problemen, rond zorgtaken, wonen, financiën en/of het ouderschapsplan. Bij 15% van deze laatste groep verloopt de scheiding zeer problematisch. Geschat wordt dat jaarlijks ongeveer 3.500 kinderen knel komen te zitten in een vechtscheiding en dat op dit moment ongeveer 16.000 kinderen ernstig last hebben van de vechtscheiding van hun ouders. (Vechtende ouders, kind in de knel, Kinderombudsman april 2014)

Hiermee neemt ook het aantal casussen met scheidingsproblematiek, waar het sociale team en de jeugdhulpverleners mee te maken krijgen, toe. Tijdig signaleren van problemen bij scheiding is erg belangrijk zodat gezinnen die vorm van ondersteuning, begeleiding of hulp krijgen die zij nodig hebben. Zwaar waar nodig, ligt waar mogelijk. Het tijdig ondersteunen of begeleiden van gezinssystemen kan ernstiger schade voorkomen en zorgdragen voor herstel bij kinderen en ouders.

De medewerkers van de sociale wijkteams willen graag leren hoe om te gaan met gezinnen die zelf hulpvragen hebben t.a.v. hun scheiding maar ook hoe zij hulpvragen van andere aard op kunnen pakken wanneer blijkt dat er sprake is van een complex verlopen scheiding. Het is voor de professional ingewikkeld om niet door één van de ouders beschuldigd te worden van partijdigheid en ook om in te schatten wanneer met beide ouders gesproken kan en moet worden of juist met ouders apart. Verder is het belangrijk om met elkaar na te gaan wanneer je de kinderen wel of niet spreekt en op welke manier je die gesprekken dan aangaat.

De professional is erop gericht om niet mee te gaan in de strijd van ex-partners maar de focus te houden om de veranderde ouderrol waarbij het kind centraal staat. Van ouders in één huis naar ouders in twee huizen zodat er iets meer rust en acceptatie komt.

Tijdens deze training maken we gebruik van diverse werkvormen; kennis overdracht, discussies, goodpractice verhalen, oefeningen en er is ruimte om eigen casuïstiek in te brengen.

De eerste twee dagen worden gebruikt voor kennisoverdracht, oefenen van vaardigheden etc. en na enige tijd wordt een terugkomdagdeel gebruikt om casuïstiek te bespreken en dieper in te gaan op dilemma’s in de praktijk van de deelnemers.

Kosten
In overleg kan een offerte opgesteld worden.

Accreditatie
SKJ 27 punten.

Programma onderdelen

 • De volgende onderwerpen komen aanbod tijdens de trainingsdagen:
 • Theoretische achtergrondkennis over het proces van scheiden, de complexiteit van  gescheiden ouders die blijven strijden en gevolgen daarvan voor kinderen,
 • Normaliseren; het verloop van het verwerkingsproces bij kinderen,
 • De dynamiek van demoniseren en wat dat betekent voor de hulpverlening aan ouders en kinderen,
 • Mogelijkheden en valkuilen in de aanpak van de problematiek voor deze gezinnen binnen het sociale wijkteam en wanneer moet je doorverwijzen,
 • Oog voor veiligheid van gezinsleden; wanneer moet je melden,
 • Escaleren en de- escaleren,
 • De houding van de professional,
 • Conflictstijlen,
 • De rol van geweld en trauma in de strijd,
 • Ontdooiprocedures voor bevroren relaties,
 • Inzetten van creatieve en non verbale interventies,
 • De rol van het netwerk,
 • De professional zelf: hoe blijf je gezond in het werken met zoveel relationele destructie.
stel een vraag Direct aanmelden

publicatie icon Publicaties

Vechtscheidingen

Bekijk alle publicaties

Docenten van dit aanbod: