Inloggen
Opleidingsaanbod Het LOCK

Opleidingsaanbod

Het is onze gedeelde verantwoordelijkheid om kindermishandeling aan te pakken. Toch voelen veel professionals zich onvoldoende toegerust en komt effectieve hulp voor kinderen en gezinnen vaak onvoldoende op gang. Het LOCK bouwt mee aan een oplossing met een opleidingsaanbod op maat.

Feitengerichte gespreksvoering met kinderen

Tweedaagse training Feitengerichte gespreksvoering met kinderen

Data : najaar 2021 van 9.30 tot 17.00 uur
Kosten: €525
Locatie: Utrecht of Amsterdam
Trainer: Jannie van der Sleen
Trainingsacteur: Evie Daniels

Heb jij in je werk ook te maken met kinderen die thuis te maken hebben met huiselijk geweld en kindermishandeling? En weet je niet goed hoe je hierover met een kind in gesprek kunt gaan? Misschien ben je bang het gesprek van het kind teveel te beinvloeden? Of weet je niet goed of je er wel er wel zelf over kunt beginnen?

Goed dat je hierbij stilstaat natuurlijk. Het moet je alleen niet weerhouden om in gesprek te gaan met kinderen. Met een goede onderbouwing en veel oefening kun jij deze gesprekken ook voeren.

Wat levert de training feitengerichte gespreksvoering met kinderen op.

Tijdens deze tweedaagse opleiding wordt uitgebreid ingegaan op deugdelijk feitenonderzoek en een zorgvuldige bejegening van een kind. Je leert hoe je met een kind praat over vermoedens van kindermishandeling zonder de antwoorden van het kind te beïnvloeden. En je leert hoe je het gesprek kunt afstemmen op het betreffende kind, zodat dit kind zich gehoord voelt en zo optimaal mogelijk de gelegenheid krijgt om te vertellen. Dit gebeurt aan de hand van theorie, videofragmenten en praktische oefeningen. De theorie wordt daarnaast aan de praktijk gekoppeld, doordat er gedurende een dagdeel gelegenheid is om te oefenen met een trainingsacteur.

Programmaonderdelen van de training feitengerichte gespreksvoering met kinderen

  • Gesprekken met kinderen versus gesprekken met volwassenen
  • Voorkomen van beïnvloeding
  • Afstemming op het kind
  • Opbouw van het gesprek
  • Gesprekstechnieken
  • Hulpmiddelen tijdens de gesprekken
  • Aanpassingen bij kinderen met ASS, ADHD en/of een verstandelijke beperking
  • Korte praktische oefeningen
  • Neutrale verslaglegging
  • Oefenen met een actrice aan de hand van casussen

Accreditatie: Deze opleiding is geaccrediteerd door SKJ met 17.00 punten

Doelgroep

Alle professionals die met kinderen praten en in aanraking kunnen komen met vermoedens van kindermishandeling en seksueel misbruik.

stel een vraag Direct aanmelden

publicatie icon Publicaties

Gespreksvoering

Bekijk alle publicaties

Docenten van dit aanbod:

Jannie van der Sleen

Jannie van der Sleen

Jannie van der Sleen is rechtspsycholoog en recherchepsycholoog. Zij is vanaf 2002 eigenaar van Kinterview, advies- en trainingsbureau op het gebied van het forensisch interview. Daarvoor heeft zij gedurende 15 jaar aan de Politieacademie gewerkt, waar zij onder andere rechercheurs opleidde om kinderen en verstandelijke beperkte getuigen te verhoren in de kindvriendelijke verhoorstudio.

Sinds de oprichting van Kinterview verzorgt Jannie van der Sleen voor verschillende beroepsgroepen (politie, justitie, hulpverlening) onder andere trainingen in het voeren van gesprekken met kinderen en andere kwetsbare groepen. Het gaat daarbij altijd om evenwicht tussen afstemming en ruimte bieden, het stellen van de juiste vragen gezien het doel van het gesprek en het voorkomen van ongewenste sturing.

Jannie van der Sleen werkt tevens als deskundige in strafzaken. Zij rapporteert over de waarde van de verklaringen van aangevers, getuigen en verdachten in strafzaken.
Lees meer over Jannie van der Sleen