Inloggen

Opleidingsaanbod

Het is onze gedeelde verantwoordelijkheid om kindermishandeling aan te pakken. Toch voelen veel professionals zich onvoldoende toegerust en komt effectieve hulp voor kinderen en gezinnen vaak onvoldoende op gang. Het LOCK bouwt mee aan een oplossing met een opleidingsaanbod op maat.

Diagnostiek bij een vermoeden van seksueel misbruik bij kinderen

Diagnostiek bij een vermoeden van seksueel misbruik is een lastige zaak voor veel diagnostici. Er spelen veel emoties en belangen bij alle betrokkenen. Ook is het onderwerp seksualiteit voor veel professionals een ongemakkelijk en beladen onderwerp om over in gesprek te gaan met kinderen en ouders.

Om uit de strijd te blijven en een betrouwbaar beeld te kunnen schetsen, is het voor de diagnosticus van groot belang om niet suggestief te zijn en een neutrale houding en uitgangspositie te hebben. Om te kunnen beoordelen of de psychoseksuele ontwikkeling afwijkt van de norm, is het verder belangrijk over adequate en up to date kennis te beschikken over zowel psychodiagnostiek als over de normale seksuele ontwikkeling van kinderen. Ook is het van belang kennis te hebben van theorieën over trauma en de gevolgen van seksueel misbruik bij kinderen. De rapportage van onderzoek naar seksueel misbruik wordt regelmatig opgevraagd binnen rechtszaken of onderzoeken door de Raad voor de Kinderbescherming; de verslaglegging vergt daarom extra aandacht.

In deze training wordt de diagnosticus toegerust met de benodigde bagage om een gedegen en betrouwbaar onderzoek uit te voeren naar de psychoseksuele ontwikkeling van het kind. Kennis over bovengenoemde onderwerpen wordt vergroot en er wordt geoefend met gesprekstechnieken voor zowel gesprekken met kinderen als hun ouders. Ook besteden we aandacht aan de voorbereiding op een onderzoek, welke onderzoeksvragen wel en niet beantwoord kunnen worden binnen het onderzoek en de route na het onderzoek.

Kosten
€ 425,- per deelnemer

Doelgroep
Hulpverleners, werkzaam in de ambulante en klinische jeugd GGZ: (eerstelijns-) psychologen, orthopedagogen, maatschappelijk werkers, agogen in de GGZ (sociaal pedagogisch hulpverleners), vaktherapeuten (psychomotorisch en creatief therapeuten), sociaal psychiatrisch verpleegkundigen.

De opleiding; Diagnostiek bij een vermoeden van seksueel misbruik bij adolescenten kunt u aansluitend volgen.

stel een vraag Direct aanmelden

publicatie icon Publicaties

Seksualiteit en seksueelmisbruik

Bekijk alle publicaties

Docenten van dit aanbod: