Inloggen

Opleidingsaanbod

Het is onze gedeelde verantwoordelijkheid om kindermishandeling aan te pakken. Toch voelen veel professionals zich onvoldoende toegerust en komt effectieve hulp voor kinderen en gezinnen vaak onvoldoende op gang. Het LOCK bouwt mee aan een oplossing met een opleidingsaanbod op maat.

Diagnostiek bij een vermoeden van seksueel misbruik bij adolescenten

Seksueel misbruik kan in de adolescentiefase een stagnerend effect hebben op de ontwikkeling. Het signaleren en diagnosticeren van (de gevolgen van) seksueel misbruik in de adolescentiefase vraagt om een geheel eigen deskundigheid, evenals het indiceren voor verschillende behandelvormen, zoals EMDR, individuele therapie of groepstherapie. Deze cursus wordt georganiseerd in drie modules, die onafhankelijk van elkaar kunnen worden gevolgd. Voor de opleidingen gericht op de behandeling van eenmalig seksueel misbruik (STEPPS) en langdurig seksueel misbruik wordt de inhoud van deze module over diagnostiek als voorkennis verwacht.

Na afloop van de bijeenkomst weten de deelnemers wat een seksueel trauma kenmerkt en hoe individuele reacties op traumatisering te verklaren zijn. De deelnemers weten ook wat de specifieke betekenis is van seksueel misbruik voor de adolescentiefase en welke signalen en symptomen kunnen duiden op mogelijk seksueel misbruik. Zij kunnen op een directieve manier omgaan met deze signalen, hetgeen betekent dat ze actief iets doen met hetgeen ze waarnemen, bijvoorbeeld gespreksvoering. De cursisten kunnen diagnostiek toepassen en de resultaten afstemmen op een passend behandeladvies.

Kosten
€ 195,- per deelnemer

Doelgroep
Hulpverleners, werkzaam in de ambulante en klinische jeugd GGZ: (eerstelijns-) psychologen, orthopedagogen, maatschappelijk werkers, agogen in de GGZ (sociaal pedagogisch hulpverleners), vaktherapeuten (psychomotorisch en creatief therapeuten), sociaal psychiatrisch verpleegkundigen.

stel een vraag Direct aanmelden

publicatie icon Publicaties

Seksualiteit en seksueelmisbruik

Bekijk alle publicaties

Docenten van dit aanbod: