Inloggen
Opleidingsaanbod Het LOCK

Opleidingsaanbod

Het is onze gedeelde verantwoordelijkheid om kindermishandeling aan te pakken. Toch voelen veel professionals zich onvoldoende toegerust en komt effectieve hulp voor kinderen en gezinnen vaak onvoldoende op gang. Het LOCK bouwt mee aan een oplossing met een opleidingsaanbod op maat.

Verdiepende training aandachtsfunctionaris huiselijk geweld & kindermishandeling

Data & tijden training     : data op aanvraag
Locatie                                    : n.n.b.
Duur training                     : 5 dagdelen ( 2,5 dagen)
Kosten                                    : € 695,-
SKJ accreditatie                : aangevraagd

Doelgroep
Jeugdprofessionals en professionals werkzaam in het onderwijs

Inleiding
Sinds 1 januari 2019 is de Meldcode verbeterd. De rol van de aandachtsfunctionaris is belangrijk in het handelen bij vermoedens van huiselijk geweld en kindermishandeling. De aandachtsfunctionaris coördineert binnen uw organisatie vanaf het signaleren tot het verwijzen van zorg bij vermoedens van huiselijk geweld en kindermishandeling. Hij/zij biedt consultatie en advies, biedt steun, kent de stappen van de meldcode en weet  hoe deze stappen toe te passen in de praktijk waar u werkt.
Deze 2,5 daagse training stoomt u klaar in uw rol als aandachtsfunctionaris binnen uw organisatie.

Inhoud van de training
Tijdens deze workshop voor aandachtsfunctionarissen wordt ingezoomd op de positie van de aandachtsfunctionarissen en de vaardigheden die nodig zijn voor de uitvoering van de functie.

Onderwerpen die aanbod komen:

  • beoordeling veiligheid, Meldcode & Afwegingskader en hoe dit te vertalen naar medewerkers binnen de eigen organisatie
  • dossiervorming en registratie
  • begeleiden van collega’s vanaf signaleren tot verwijzen van zorg
  • Casuïstiek bespreking waarbij de situatie in kaart gebracht wordt middels een registratieformulier
  • Inschakelen en samenwerken met Veilig Thuis en andere organisaties
  • Gespreksvoering met ouders en kinderen over zorgsignalen
  • Actueel houden van het thema Huiselijk geweld en kindermishandeling binnen de eigen organisatie
  • Positioneren van de functie van aandachtsfunctionaris binnen de eigen organisatie
  • Wet- en regelgeving
  • Eigen alertheid op signalen van huiselijk geweld en kindermishandeling, kennis van eigen valkuilen en kwaliteiten

Voorafgaand aan deze training dient u de basistraining Meldcode te hebben gevolgd

stel een vraag Direct aanmelden

publicatie icon Publicaties

Meldcode huiselijkgeweld en kindermishandeling

Bekijk alle publicaties

Docenten van dit aanbod: