Inloggen

Opleidingsaanbod

Het is onze gedeelde verantwoordelijkheid om kindermishandeling aan te pakken. Toch voelen veel professionals zich onvoldoende toegerust en komt effectieve hulp voor kinderen en gezinnen vaak onvoldoende op gang. Het LOCK bouwt mee aan een oplossing met een opleidingsaanbod op maat.

Behandeling van adolescenten na langdurig seksueel misbruik

Seksueel misbruik kan in de adolescentiefase een stagnerend effect hebben op de ontwikkeling. Het signaleren en diagnosticeren van (de gevolgen van) seksueel misbruik in de adolescentiefase vraagt om een geheel eigen deskundigheid, evenals het indiceren voor verschillende behandelvormen, zoals EMDR, individuele therapie of groepstherapie. Voor deelname aan deze opleiding wordt van cursisten dan ook verwacht dat ze de inhoud van cursus ‘Diagnostiek bij een vermoeden van seksueel misbruik in de adolescentiefase’ kennen.

Na afloop van deze cursus weten de deelnemers wat de psychologische en neurobiologisch gevolgen van seksuele traumatisering zijn. Ze zijn in staat om een indicatie te stellen voor een protocollaire groepsbehandeling dan wel een individuele behandeling. De deelnemers worden in staat gesteld om cognitief-gedragstherapeutische, creatieve en psychomotorische technieken adequaat te gebruiken in de verschillende fasen van het behandelproces. Ook krijgen zij ‘tools’ in handen wat te doen tijdens de behandeling bij dissociatie en automutilatie. Daarbij weten de deelnemers hoe de protocollaire groepsbehandeling is opgezet, uit welke onderdelen het bestaat en wat belangrijke aandachtspunten én valkuilen zijn bij het toepassen ervan in de praktijk. De deelnemers zijn na het volgen van deze cursus in staat om de protocollaire groepsbehandeling  adequaat en flexibel in hun eigen setting op te zetten.

Kosten
€ 425,- per deelnemer

Doelgroep
Hulpverleners, werkzaam in de ambulante en klinische jeugd GGZ: (eerstelijns-) psychologen, orthopedagogen, maatschappelijk werkers, agogen in de GGZ (sociaal pedagogisch hulpverleners), vaktherapeuten (psychomotorisch en creatief therapeuten), sociaal psychiatrisch verpleegkundigen.

stel een vraag Direct aanmelden

publicatie icon Publicaties

Trauma

Bekijk alle publicaties

Docenten van dit aanbod: