Inloggen

Opleidingsaanbod

Het is onze gedeelde verantwoordelijkheid om kindermishandeling aan te pakken. Toch voelen veel professionals zich onvoldoende toegerust en komt effectieve hulp voor kinderen en gezinnen vaak onvoldoende op gang. Het LOCK bouwt mee aan een oplossing met een opleidingsaanbod op maat.

Behandeling van adolescenten na eenmalig seksueel geweld (STEPS)

Seksueel misbruik kan in de adolescentiefase een stagnerend effect hebben op de ontwikkeling. Het signaleren en diagnosticeren van (de gevolgen van) seksueel misbruik in de adolescentiefase vraagt om een geheel eigen deskundigheid, evenals het indiceren voor verschillende behandelvormen, zoals EMDR, individuele therapie of groepstherapie. Voor deelname aan deze opleiding wordt van cursisten dan ook verwacht dat ze de inhoud van cursus ‘Diagnostiek bij een vermoeden van seksueel misbruik in de adolescentiefase’ kennen. 

Na afloop van deze cursus weten de deelnemers hoe de cognitieve gedragstherapeutische groepsbehandeling is opgezet, uit welke onderdelen het bestaat en wat belangrijke aandachtspunten én valkuilen zijn bij het toepassen ervan in de praktijk. Tijdens deze dagen wordt geoefend met onderdelen van de groepsbehandeling.

Kosten € 425,- per deelnemer

Doelgroep
Hulpverleners, werkzaam in de ambulante en klinische jeugd GGZ: (eerstelijns-) psychologen, orthopedagogen, maatschappelijk werkers, agogen in de GGZ (sociaal pedagogisch hulpverleners), vaktherapeuten (psychomotorisch en creatief therapeuten), sociaal psychiatrisch verpleegkundigen.

stel een vraag Direct aanmelden

publicatie icon Publicaties

Seksualiteit en seksueelmisbruik

Bekijk alle publicaties

Docenten van dit aanbod: