Inloggen

Opleidingsaanbod

Het is onze gedeelde verantwoordelijkheid om kindermishandeling aan te pakken. Toch voelen veel professionals zich onvoldoende toegerust en komt effectieve hulp voor kinderen en gezinnen vaak onvoldoende op gang. Het LOCK bouwt mee aan een oplossing met een opleidingsaanbod op maat.

Begeleide intervisiebijeenkomsten Aandachtsfunctionarissen

Data      :  24 september 2020 ( 9.00-12.30 u)
Locatie : Utrecht
Kosten : € 150,-

Doelgroep
Alle aandachtsfunctionarissen huiselijk geweld en kindermishandeling

Inleiding
Naast de training tot aandachtsfunctionaris verzorgt het LOCK ook begeleide intervisie bijeenkomsten. Deze bijeenkomsten worden gegeven om de aandachtsfunctionaris te ondersteunen in het vervullen van de rol en het innemen van haar positie. Middels diverse intervisiemodellen wordt gewerkt aan casuïstiek en wordt gereflecteerd op de attitude en vaardigheden van de aandachtsfunctionaris.

De aandachtsfunctionaris kindermishandeling heeft een sleutelpositie in de aanpak van kindermishandeling binnen de instelling. Hij/zij is verantwoordelijk voor de implementatie en uitvoering van de meldcode binnen de eigen organisatie. Hiervoor is het belangrijk dat de aandachtsfunctionaris op de hoogte blijft van actuele ontwikkelingen middels o.a. het bijhouden van maatschappelijke ontwikkelingen en ook deelneemt aan intervisie.

Iedereen die de functie aandachtsfunctionaris vervult binnen zijn eigen organisatie is welkom.

stel een vraag Direct aanmelden

publicatie icon Publicaties

Meldcode huiselijkgeweld en kindermishandeling

Bekijk alle publicaties

Docenten van dit aanbod: