Inloggen
Opleidingsaanbod Het LOCK

Opleidingsaanbod

Het is onze gedeelde verantwoordelijkheid om kindermishandeling aan te pakken. Toch voelen veel professionals zich onvoldoende toegerust en komt effectieve hulp voor kinderen en gezinnen vaak onvoldoende op gang. Het LOCK bouwt mee aan een oplossing met een opleidingsaanbod op maat.

Aandachtsfunctionaris huiselijk geweld & kindermishandeling

De rol van de aandachtsfunctionaris is belangrijk in het handelen bij vermoedens van huiselijk geweld en kindermishandeling. Ben jij binnen de organisatie de aandachtsfunctionaris of wil je die functie graag? Dan hebben wij een passende 3-daagse training voor je. Samen met andere (aanstaande)aandachtsfunctionarissen ga je aan de slag met alle aspecten van je functie.

Als aandachtfunctionaris coördineer je binnen de organisatie alle stappen die nodig zijn binnen de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling. Van het signaleren tot het verwijzen van zorg bij vermoedens van huiselijk geweld en kindermishandeling of het opstellen van een veiligheidsplan. Je biedt consultatie en advies aan je collega’s, biedt steun en bent sparringspartner. Je kent de stappen van de meldcode precies en weet hoe je deze stappen toe past in jullie eigen praktijk. En misschien ben je ook wel verantwoordelijk voor de bijscholing van je collega’s of het ontwikkelen van beleid.

Deze 3-daagse training stoomt je klaar in jouw rol als aandachtsfunctionaris huiselijk geweld en kindermishandeling binnen jouw organisatie.

Inhoud van de training

Tijdens deze training voor aandachtsfunctionarissen wordt ingezoomd op de positie van de aandachtsfunctionarissen en de vaardigheden die nodig zijn voor de uitvoering van de functie.

Onderwerpen die aanbod komen:

  • Beoordeling veiligheid, Meldcode & Afwegingskader en hoe dit te vertalen naar medewerkers binnen de eigen organisatie
  • Dossiervorming en registratie
  • begeleiden van collega’s vanaf signaleren tot verwijzen van zorg
  • Casuïstiek bespreking waarbij de situatie in kaart gebracht wordt
  • Samenwerken met Veilig Thuis en andere organisaties
  • Gespreksvoering met ouders en kinderen over zorgsignalen
  • Actueel houden van het thema huiselijk geweld en kindermishandeling binnen de eigen organisatie
  • Positioneren van de functie van aandachtsfunctionaris binnen de eigen organisatie
  • Wet- en regelgeving
  • Eigen alertheid op signalen van huiselijk geweld en kindermishandeling, kennis van eigen valkuilen en kwaliteiten

Voorafgaand aan deze training dien je de basistraining Meldcode te hebben gevolgd

Praktische informatie:

Data & tijden training     : optie 1; 21 maart, 4 april en 9 mei 2022 optie 2; 6 en 13 oktober, 17 november 2022 telkens van 9.30 tot 16.30 uur
Locatie                                    : Utrecht
Duur training                     : 3 dagen
Kosten                                    : € 995,-

Doelgroep
Jeugdprofessionals en professionals werkzaam in het onderwijs en de kinderopvang, GGZ en andere organisaties die werken met de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling.

stel een vraag Direct aanmelden

publicatie icon Publicaties

Meldcode huiselijkgeweld en kindermishandeling

Bekijk alle publicaties

Docenten van dit aanbod: