Inloggen

Het Landelijk Opleidingscentrum Kindermishandeling

Het opleidingsaanbod van het LOCK richt zich op de intersectorale aanpak van kindermishandeling en scholing in diagnostiek en behandeling. We bieden opleidingen, methodiektrainingen, studiedagen, symposia en lezingen voor professionals die werken met kinderen en gezinnen.
LEES MEER OVER VISIE VAN HET LOCK

Openingscongres LECK

Geïntegreerde aanpak Kindermishandeling vanuit forensisch en medisch perspectief.

Op vrijdag 12 december 2014 organiseert het Landelijk Expertise Centrum Kindermishandeling hun openingscongres.

Kindermishandeling gaat ons allen aan. Elke arts zet zich in om kindermishandeling te signaleren. Maar niet elke arts is expert. Duiding van letsel, kennis van ongevalsmechanisme, van juridische valkuilen, is een medisch specialisme op het grensgebied van kindergeneeskunde en forensische geneeskunde. Het kind wil vooral zorg en veiligheid en kunnen vertrouwen op expertise van de professionals waarmee het te maken krijgt. Als de professionals deze expertise onvoldoende kunnen bieden, waar kunnen ze dan terecht? Het Landelijk Expertise Centrum Kindermishandeling (LECK) opent vanaf 12 december 2014 haar deuren op drie locaties: Academisch Medisch Centrum Amsterdam, Erasmus Medisch Centrum Rotterdam en Universitair Medisch Centrum Utrecht. Samen met het Nederlands Forensisch Instituut biedt het LECK geïntegreerde forensisch-medische zorg en expertise. Het LECK geeft (telefonisch) advies en biedt geïntegreerde zorg aan verwezen kinderen.

Klik hier voor meer informatie.