Inloggen

Het Landelijk Opleidingscentrum Kindermishandeling

Het opleidingsaanbod van het LOCK richt zich op de intersectorale aanpak van kindermishandeling en scholing in diagnostiek en behandeling. We bieden opleidingen, methodiektrainingen, studiedagen, symposia en lezingen voor professionals die werken met kinderen en gezinnen.
LEES MEER OVER VISIE VAN HET LOCK

Preventieve ondersteuning bij scheiden; nieuwsbrief nr. 2

Vanaf 1 oktober 2015 wordt in de regio’s Haarlemmermeer, IJmond en Zuid-Kennemerland middels het project: Preventieve ondersteuning bij scheiden, hard samengewerkt rondom het thema scheidingen. De insteek is om met elkaar te onderzoeken hoe professionals vroegtijdig ondersteuning kunnen bieden aan ouders die (overwegen om te) gaan scheiden en hun kinderen, hoe we de samenwerking tussen professionals kunnen verbeteren, het hulpverleningsaanbod beter op elkaar af kunnen stemmen en wat preventief ingezet kan worden om problemen rondom scheidingen te voorkomen. 

Inmiddels zijn er weer mooie stappen gezet! Dankzij de respons van velen kon de Hogeschool van Amsterdam het onderzoek naar het ondersteuningsaanbod afronden en kunnen we u op de hoogte brengen van de uitkomsten van dit inventariserend onderzoek. De training aan vele professionals is bijna afgerond, trainers van het LOCK en co-trainers uit de regio hebben een training van 2.5 dag verzorgd en jongeren van Augeo hebben ook een korte training verzorgd. Samen met het onderwijs wordt in kaart gebracht welke rol zij voor zichzelf zien met betrekking tot preventie van scheidingsproblematiek. Er wordt gekeken welke ondersteuningsvragen zij hebben, wat hun rol kan zijn t.a.v. het signaleren van problemen bij scheiden, op welke manier zij geïnformeerd kunnen worden over begeleidingstrajecten, welke expertise zijzelf in huis willen halen, etc. Dit wordt vervolgd en we komen hier in een volgende nieuwsbrief op terug.

Klik om de gehele nieuwsbrief te lezen op de volgende link: nieuwsbrief nr 2