Inloggen
Welkom bij Het LOCK

Het Landelijk Opleidingscentrum Kindermishandeling

Het opleidingsaanbod van het LOCK richt zich op de intersectorale aanpak van kindermishandeling en scholing in diagnostiek en behandeling. We bieden opleidingen, methodiektrainingen, studiedagen, symposia en lezingen voor professionals die werken met kinderen en gezinnen.
LEES MEER OVER VISIE VAN HET LOCK

nieuws van het LOCK in April

Het LOCK heeft een extra nieuwsbrief verzonden op 14 april. Vanwege de corona crisis is er een toename van huiselijk geweld. Het LOCK wil middels deze nieuwsflits alle professionals erop attenderen dat het belangrijk is om in deze tijd extra alert te zijn op signalen van onveiligheid in de gezinnen.

In de nieuwsflits kunt hier meer over lezen.
https://mailchi.mp/6a84c93821ae/nieuwsflits14april2020hetlock-3969185

De regionale Kenniswerkplaats Jeugd Noord-Holland start en het LOCK doet mee. In de nieuwsbrief van april kunt u meer lezen over de regionale Kenniswerkplaats Jeugd Noord – Holland.
In vier Leerateliers onderzoekt de Regionale Kenniswerkplaats Jeugd Noord Holland vier thema’s:

– Leeratelier 1: Leren van Jongerencommunity Triple ThreaT in Schalkwijk, Haarlem
– Leeratelier 2: Samenwerken met informele hulpbronnen om crisissituaties in gezinnen te voorkomen
– Leeratelier 3: Meldcode en empowerment
– Leeratelier 4: Zo licht als kan: professionele zorg afbouwen

Het LOCK doet hieraan mee in Leeratelier 3: Meldcode en empowerment
Lees hier meer over in de nieuwsbrief van april via onderstaande link.
https://mailchi.mp/5f82b6eed3dd/nieuwsapril2020hetlock-3985441