Inloggen
Welkom bij Het LOCK

Het Landelijk Opleidingscentrum Kindermishandeling

Het opleidingsaanbod van het LOCK richt zich op de intersectorale aanpak van kindermishandeling en scholing in diagnostiek en behandeling. We bieden opleidingen, methodiektrainingen, studiedagen, symposia en lezingen voor professionals die werken met kinderen en gezinnen.
LEES MEER OVER VISIE VAN HET LOCK

Nieuw trainingsaanbod: De kracht van creativiteit in het werken met getraumatiseerde doelgroepen.

Blootstelling aan chronische stress heeft een negatieve invloed op de ontwikkeling van het brein en de persoonlijkheid van kinderen, jongeren en volwassenen. Creativiteit en kunst hebben juist een positief effect op de ontwikkeling van het brein en de persoonlijkheid.

Ga op deze trainingsdag actief aan de slag met non-verbale, creatieve opdrachten en technieken, zodat u een idee krijgt over de mogelijkheden van de inzet van kunst bij deze kwetsbare doelgroep.

De training gaat van start op 10 september a.s. in Utrecht.