Inloggen
Welkom bij Het LOCK

Het Landelijk Opleidingscentrum Kindermishandeling

Het opleidingsaanbod van het LOCK richt zich op de intersectorale aanpak van kindermishandeling en scholing in diagnostiek en behandeling. We bieden opleidingen, methodiektrainingen, studiedagen, symposia en lezingen voor professionals die werken met kinderen en gezinnen.
LEES MEER OVER VISIE VAN HET LOCK

Training Feitengerichte gespreksvoering/kindgesprekken

Er zijn nog een paar plaatsen vrij voor deelnemers aan de training Feitengerichte gespreksvoering/kindgesprekken. Deze training vindt plaats op 7 en 14 februari a.s. in Santpoort-Noord. Deelnemers die zich vanaf 17 januari a.s. opgeven, ontvangen 10% korting.

Medewerkers van Veilig Thuis, Raad voor de Kinderbescherming en de gecertificeerde instellingen spreken tijdens hun onderzoeken naar kindermishandeling met kinderen. Het gaat daarbij om deugdelijk feitenonderzoek gecombineerd met een zorgvuldige bejegening van het kind. Kijk voor meer informatie of geef je op: https://hetlock.nl/opleiding/feitengerichte-gespreksvoering-kindgesprekken/

€ 495 (-/- 10% korting € 445,50), Santpoort-Noord
SKJ 20,50 punten.