Inloggen

Het Landelijk Opleidingscentrum Kindermishandeling

Het opleidingsaanbod van het LOCK richt zich op de intersectorale aanpak van kindermishandeling en scholing in diagnostiek en behandeling. We bieden opleidingen, methodiektrainingen, studiedagen, symposia en lezingen voor professionals die werken met kinderen en gezinnen.
LEES MEER OVER VISIE VAN HET LOCK

Middagsymposium Academische Werkplaats Kindermishandeling: resultaten voor beleid en praktijk, 17 mei 2017 in Utrecht

Uitkomsten wetenschappelijk onderzoek brengen de aanpak van seksueel misbruik, vechtscheidingen en geweld in het gezin weer een stap verder.

De Academische Werkplaats Kindermishandeling (AWK) slaat een brug tussen kennisinstellingen, praktijkinstellingen, opleidingen en de overheid. Het doel is kindermishandeling zoveel mogelijk te voorkomen en mishandelde kinderen – én hun gezin – sneller en beter te helpen dan dit nu gebeurt.

De AWK heeft bijgedragen aan een integrale aanpak van kindermishandeling waarbij het kind centraal staat en onderzoek en zorg rondom het kind georganiseerd worden. Hierbij is gewerkt aan de ontwikkeling en kwaliteitsverbetering op het gebied van diagnostiek, behandeling, deskundigheidsbevordering en samenwerking tussen diverse instellingen.

De projecten van de AWK zijn van betekenis voor kinderen, ouders, professionals en de gehele maatschappij, omdat kindermishandeling grote gevolgen heeft voor de mentale en fysieke gezondheid van het kind en voor de kwaliteit van het leven van kinderen en hun ouder(s). Snel en goed onderbouwd handelen door professionals is noodzakelijk, zodat veel schade voorkomen kan worden. Op de langere termijn zal dit maatschappelijk rendement opleveren omdat er sprake zal zijn van een kostenbesparing op de gezondheidszorg.

Tijdens dit middagsymposium delen we graag de uitkomsten van de projecten van de AWK met u. In een carrousel langs themasessies over seksueel geweld, vechtscheidingen en geweld in het gezin ontvangt u, op basis van de resultaten van het onderzoek, handreikingen voor de beroepspraktijk van professionals.

In aansluiting op dit symposium wordt een zogenaamd ‘lekenboekje’ samengesteld, waarin wordt ingegaan op de betekenis van de uitkomsten voor de praktijk. Het lekenboekje krijgen de deelnemers van het symposium nagezonden.

Doelgroep
Hulpverleners jeugd GGZ en jeugdhulp, medewerkers wijkteams, beleidsmakers en inkoopadviseurs gemeenten, wetenschappers/universiteiten en andere belangstellenden.

Datum en locatie
Woensdag 17 mei 2017, 12.00 – 16.30 uur bij The Colour Kitchen in Utrecht.

Kosten
Het minisymposium is gratis, maar niet vrijblijvend. Deelnemers die niet verschijnen en/of zich niet binnen 48 uur voor aanvang van de bijeenkomst hebben afgemeld, ontvangen een factuur à € 25,00. Mocht u verhinderd zijn, dan kan een vervanger in uw plaats deelnemen.
Het aantal deelnemers is beperkt. De inschrijvingen worden op volgorde van binnenkomst behandeld.

Programma
Het wordt een interactief programma met interessante sprekers, waarin we gezamenlijk de brug van onderzoek en beleid naar de praktijk slaan.

12.00 – 12.30 uur: Inloop met koffie, thee en lunch

12.30 – 12.40 uur: Welkom en kennismaking door Dr. Margreet Visser
Dr. Margreet Visser is klinisch psycholoog bij het Kinder- en Jeugdtraumacentrum van Kenter Jeugdhulp.

12.45 – 13.45 uur: Eerste Ronde van de carrousel langs de themasessies

  1. Gevolgen van seksueel misbruik: Een gezinsaanpak als oplossing?
    met Drs. Ivanka van Delft en Dr. Francien Lamers

Onderzoek heeft aangetoond dat seksueel misbruik negatieve gevolgen kan hebben voor de psychische gezondheid van kinderen en hun moeders. Een verstoring in de moeder-kindrelatie op het gebied van openheid en emotionele communicatie, hangt samen met meer problemen bij kinderen. De onderzoeksresultaten bieden handvatten om de behandeling van gezinnen na seksueel misbruik te verbeteren. Niet alleen het kind heeft hulp nodig, maar ook de ouder en het gezin. Hoe kan hier het beste vorm aan gegeven worden?
Dr. Ivanka van Delft is postdoc onderzoeker aan de VU Medisch Centrum, afdeling kinder- en jeugdpsychiatrie.
Dr. Francien Lamers is emeritus (bijzonder) hoogleraar preventie en hulpverlening inzake kindermishandeling, een leerstoel verbonden aan de Vrije Universiteit.

  1. Vechtscheidingen: Wat helpt Kinderen uit de Knel?
    met Dr. Kim Schoemaker en Danielle Steggink

Presentatie van de resultaten van het onderzoek bij ouders en kinderen na het volgen van de interventie Kinderen uit de Knel. Deze werksessie vertaalt de resultaten van het onderzoek naar informatie over de aanpak van vechtscheidingen zodat u hier in uw eigen praktijk direct aan de slag kunt.
Dr. Kim Schoemaker is gedragswetenschapper bij de William Schrikker groep.
Danielle Steggink is psychomotorisch therapeut bij Kinder- en Jeugdtraumacentrum.

  1. Geweld tussen ouders: En wie vangt de kinderen op?
    Met Dr. Margreet Visser en Dr. Clasien de Schipper

Over de invloed van ruzie en geweld in gezinnen op de emotionele klachten van ouders en de emotionele klachten van kinderen. Ouders in geweldsituaties zijn minder beschikbaar als ouder, en ouders en kinderen praten vlakker over gevoelens dan in gezinnen waarin geen ruzie en geweld heeft plaatsgevonden. Wat betekent dat voor de traumabehandeling van de kinderen?!
Dr. Clasien de Schipper is universitair docent aan de Vrije Universiteit Amsterdam.
Dr. Margreet Visser is klinisch psycholoog bij het Kinder- en Jeugdtraumacentrum.

13.45 – 14.45 uur: Tweede Ronde in de carrousel langs de themasessies

14.45 – 15.00 uur: Kleine pauze

15.00 – 16.00 uur: Derde Ronde in de carrousel langs de themasessies

16.00 – 16.30 uur: Drankje, hapje en napraten

Locatie en routebeschrijving
The Colour Kitchen
Prinses Christinalaan 1
3554 JL Utrecht

Klik hier voor de routebeschrijvingLet op: navigeer naar de Muinck Keizerlaan in Utrecht.

Voor meer informatie: info@hetlock.nl

De Academische Werkplaats aanpak Kindermishandeling (AWK) is een samenwerking tussen het Kinder-en Jeugdtraumacentrum en de Vrije Universiteit. Het algemene doel is kwaliteitsverbetering van de zorg door een brug te slaan tussen onderzoek, beleid, onderwijs en praktijk.

Elke deelnemer ontvangt na afloop per post het eerdergenoemde ‘lekenboekje’.

Wij verwelkomen u graag op 17 mei!

Aanmelden 
HET SYMPOSIUM IS VOLGEBOEKT. U KUNT ZICH NIET MEER AANMELDEN.