Inloggen
Welkom bij Het LOCK

Het Landelijk Opleidingscentrum Kindermishandeling

Het opleidingsaanbod van het LOCK richt zich op de intersectorale aanpak van kindermishandeling en scholing in diagnostiek en behandeling. We bieden opleidingen, methodiektrainingen, studiedagen, symposia en lezingen voor professionals die werken met kinderen en gezinnen.
LEES MEER OVER VISIE VAN HET LOCK

Week tegen Kindermishandeling – Maak het verschil met kennis over trauma!

In het kader van de Week tegen Kindermishandeling organiseert het Kinder- en Jeugd Trauma Centrum (KJTC) de workshop ‘Ik maak het verschil’ op vrijdag 23 november in Heemskerk.

Door uiteenlopende omstandigheden kunnen kinderen op jonge leeftijd chronische stress ervaren. De gevolgen van deze vroegkinderlijke chronische traumatisering zijn over het algemeen ernstig en vergaand doordat het de ontwikkeling van de hersenen negatief beïnvloedt. Kinderen hebben hierdoor onder meer moeite met leren, met het reguleren van hun emoties en gedrag en met vertrouwen op zichzelf en in de ander. Sommige kinderen zijn onrustig en kunnen zich niet concentreren omdat ze voortdurend alert zijn op gevaar. Andere kinderen maken zich juist zo onopvallend mogelijk omdat dat hun overlevingskansen heeft vergroot. Er zijn ook kinderen die door een schijnbaar kleine of voor anderen onbegrijpelijke aanleiding agressief reageren omdat hun hersenen nog in de vecht-stand staan. Voor hulpverleners of leerkrachten of andere betrokkenen is dit gedrag vaak moeilijk te begrijpen.

Deze workshop is gericht op het kennismaken met het omgaan met getraumatiseerde kinderen en biedt onmisbare praktische kennis en vaardigheden om goed om te kunnen gaan met het vaak moeilijk te begrijpen gedrag van getraumatiseerde kinderen. De training is geschikt voor alle betrokkenen die met getraumatiseerde kinderen te maken hebben (o.a. leerkrachten, intern begeleiders, hulpverleners, wijkteams, huisartsen, politie).

Datum
Vrijdag 23 november 2018 10.30-12.00 uur

Locatie
Kenter Jeugdhulp
Duitslandlaan 1A
1966 XA Heemskerk

Aanmelden
Let op: het aantal deelnemers is beperkt!
Aanmelden via: colindastrooper@kenterjeugdhulp.nl of evelineklaassebos@kenterjeugdhulp.nl.
Meer informatie: https://www.weektegenkindermishandeling.nl/event/maak-het-verschil-met-kennis-over-trauma/.