Inloggen

Het Landelijk Opleidingscentrum Kindermishandeling

Het opleidingsaanbod van het LOCK richt zich op de intersectorale aanpak van kindermishandeling en scholing in diagnostiek en behandeling. We bieden opleidingen, methodiektrainingen, studiedagen, symposia en lezingen voor professionals die werken met kinderen en gezinnen.
LEES MEER OVER VISIE VAN HET LOCK

Website Kinderen uit de knel online

Ouders, kinderen en verwijzers die te maken hebben met een vechtscheiding kunnen vanaf nu terecht op de  informatieve website Kinderen uit de knel.
De website geeft o.a. informatie over het programma, laat verhalen van kinderen zien en ouders en verwijzers kunnen lezen hoe zij zich aan moeten melden voor het programma.


Het project Kinderen uit de knel is ontwikkeld door het Lorentzhuis en het KJTC Haarlem omdat zij een aanbod wilden hebben voor ouders en hun kinderen die verwikkeld waren in een vechtscheiding. Zij bundelen hun kennis en ervaring over systeem- en traumabehandeling om ouders te helpen de destructieve patronen te doorbreken.
De opleidingen en studiedagen over Kinderen uit de knel, die door het LOCK worden gegeven, sluiten goed aan bij de vragen van vele professionals die met dezelfde doelgroep te maken hebben.