Inloggen

Het Landelijk Opleidingscentrum Kindermishandeling

Het opleidingsaanbod van het LOCK richt zich op de intersectorale aanpak van kindermishandeling en scholing in diagnostiek en behandeling. We bieden opleidingen, methodiektrainingen, studiedagen, symposia en lezingen voor professionals die werken met kinderen en gezinnen.
LEES MEER OVER VISIE VAN HET LOCK

Congres 29 september 2014 ‘De aanpak van kindermishandeling, een professionele basis’

Tijdens dit congres op maandag 29 september staat de aanpak van kindermishandeling centraal. Wat kunt u als professional doen om een verschil te maken voor kwetsbare kinderen en gezinnen?  In het plenaire programma een inspirerende mix van praktijk en wetenschap, afgewisseld met de vertaalslag naar de praktijk van professionals werkzaam in verschillende sectoren. In de middag kunt u deelnemen aan 2 van de 16 interactieve workshops. Klik op de volgende link voor het inschrijfformulier.

Programma overzicht


9.00 –  9.25    Inloop en registratie

9.30 –  9.35    Welkom
Dagvoorzitter: Kim van Laar, Stichting Alexander

9.35 –  9.50    Kindermishandeling waar staan we
Spreker: Janet ten Hoope, Openbaar Ministerie

9.50 – 10.15   MDCK, integraal samenwerken in de praktijk.
Sprekers: Janet van Bavel manager KJTC Haarlem en projectleider AWK en Anneke Jelsma: projectleider MDC-K Friesland. Lees meer …

10.20 – 10.50 De integratie van slachtoffer- en plegerbehandeling bij gezinnen met een hoog risico op terugval in geweld of misbruik
Spreker: Sander van Arum hoofd behandelzaken bij De Waag. Lees meer …

10.50 – 11.05  PAUZE

11.05 – 11.30    Landelijk Expertise Centrum Kindermishandeling (LECK)
Spreker: Rian Teeuw, Kinderarts Sociale Pediatrie Emma Kinderziekenhuis- AMC, Voorzitter TASK- Amsterdam (Transmuraal Academisch Samenwerkingsverband Kindermishandeling). Lees meer …

11.30 – 12.00  Vechtscheidingen, methode en onderzoek ‘Kinderen uit de knel’
Spreker:  Margreet Visser coördinator KJTC Haarlem. Lees meer …

12.00 – 12.30 Wie zijn de mensenhandelaren
Sprekers: Anke van Dijke  en Linda Terpstra, directie Fier Fryslân. Lees meer …

12.30 – 13.00  Lunch

13.00 – 14.10   Workshopronde 1
14.20 – 15.30   Workshopronde 2

15.40 -16.10   Zelfcontrole bij trauma behandeling.
Spreker: Catrin Finkenauer, hoogleraar kindermishandeling & interpersoonlijke relaties VU, AWK. Lees meer …

16.10-16.40   Diagnostisch interviewen van kinderen bij vermoedens van kindermishandeling
Sprekers: Aafke Scharloo, klinischpsycholoog en Irene Martens, behandelaar KJTC Haarlem.

16.40- 16.50  Afsluiting

16.50-17.30  Borrel

Workshop overzicht

In het middagprogramma kunt u twee workshops kiezen uit onderstaande aanbod

 1. Wie ben jij, wie ben ik? Over intersectoraal bruggen bouwen – Irene Martens en Flora van Grinsven. Lees meer …
 2. Anders kijken, hulpverlening aan slachtoffers van eergerelateerd geweld – Gerda de Groot en Remco van Geijn. Lees meer …
 3. Vermoeide helden (v/m) signaleren en hanteren van secundaire traumatisering – Esther Verhees en Roset Hagen. Lees meer …
 4. In gesprek met kinderen over kindermishandeling, hoe doe je dat? –  Tessa Reedijk en Margreet Timmer.  Lees meer …
 5. De horizonmethode: traumagerichte groepsbehandeling voor kinderen na seksueel misbruik – Irene Martens en Ivanka van Delft. Lees meer …
 6. De horizonmethode: traumagerichte groepsbehandeling voor kinderen na huiselijk geweld – Merijn van Vliet en Machteld Telman. Lees meer …
 7. Kinderen uit de knel; methodiek bij vechtscheidingen – Flora van Grinsven en Kim Schoemaker. Lees meer …
 8. Oplossingsgerichte cognitieve interventies bij ontkenning van kindermishandeling; een verdieping van een geïntegreerde aanpak – Judith Yntema en Lotte Soeters. Lees meer …
 9. Doortastend en respectvol; gesprekken met ouders over zorgsignalen – Merijn van de Vliet. Lees meer …
 10. Forumtheater over kindermishandeling door jongeren uit Amsterdam Noord – STUK jongeren. Lees meer …
 11. TEAM werk leidt tot meer resultaat (Together Each one Achieves More) – Yna Pothoven en Rolien Tolsma. Lees meer …
 12. Wikken en wegen op weg naar verandering – Joyce Aalberts. Lees meer …
 13. Veilig Samen Wonen – Daniëlle Steggink. Lees meer …
 14. Voorkomen van psychische stoornissen bij kinderen die getuige zijn geweest van huiselijk geweld – Jeannette van Borren. Lees meer …
 15. Geschaad vertrouwen en verloren hoop…. Hoe ga jij als professional daarmee om? – Nynke Plantinga en Ingrid Eisma. Lees meer …
 16. Seksualiteit in de residentiële behandelsetting – Francien Lamers-Winkelman en Daniëlle Steggink. Lees meer …

Deelname aan het congres kost 125.-
Accreditatie BAMW 2 punten voor het opleidingstraject, KNMG-GAIA (ABAN) 6 punten, NVO-NIP 6 punten en de aanvraag bij FGzP is in behandeling.
We ontmoeten u graag 29 september in het Muntgebouw in Utrecht Route Muntgebouw

U kunt zich aanmelden door onderstaande gegevens in te vullen