Inloggen
Welkom bij Het LOCK

Het Landelijk Opleidingscentrum Kindermishandeling

Het opleidingsaanbod van het LOCK richt zich op de intersectorale aanpak van kindermishandeling en scholing in diagnostiek en behandeling. We bieden opleidingen, methodiektrainingen, studiedagen, symposia en lezingen voor professionals die werken met kinderen en gezinnen.
LEES MEER OVER VISIE VAN HET LOCK

Terugblik Middagsymposium Academische Werkplaats Kindermishandeling: resultaten voor beleid en praktijk

De Academische Werkplaats Kindermishandeling (AWK) is succesvol afgerond, de resultaten zijn tijdens een middagsymposium gedeeld met een breder publiek. Het doel van het AWK was kindermishandeling zoveel mogelijk te voorkomen en mishandelde kinderen – én hun gezin – sneller en beter te helpen dan dit nu gebeurt, door onderzoek, beleid en praktijk met elkaar te verbinden.

De AWK heeft bijgedragen aan een integrale aanpak van kindermishandeling waarbij het kind centraal staat en onderzoek en zorg rondom het kind georganiseerd worden. Hierbij is gewerkt aan de ontwikkeling en kwaliteitsverbetering op het gebied van diagnostiek, behandeling, deskundigheidsbevordering en samenwerking tussen diverse instellingen.

Tijdens het middagsymposium zijn de uitkomsten van de projecten van de AWK gepresenteerd in drie workshops.

De workshop over seksueel geweld werd geleid door Drs. Ivanka van Delft en prof. Dr. Catrin Finkenauer. Onderzoek heeft aangetoond dat seksueel misbruik negatieve gevolgen kan hebben voor de psychische gezondheid van kinderen en hun moeders. Een verstoring in de moeder-kindrelatie op het gebied van openheid en emotionele communicatie, hangt samen met meer problemen bij kinderen. De onderzoeksresultaten bieden handvatten om de behandeling van gezinnen na seksueel misbruik te verbeteren. Niet alleen het kind heeft hulp nodig, maar ook de ouder en het gezin.

Bij de workshop ‘Vechtscheidingen’ stond het onderzoek naar de werkzaamheid van Kinderen uit de Knel centraal. Het onderzoek beschrijft veranderingen in gedachten, emoties en gedrag van gezinnen die aan deze methodiek hebben meegedaan.
Dr. Kim Schoemaker en Danielle Steggink presenteerden de resultaten op een interactieve wijze en door middel van ervaringsgerichte oefeningen.

Dr. Margreet Visser en Dr. Clasien de Schipper gaven ons in de workshop ‘Geweld tussen ouders: En wie vangt de kinderen op?’ inzicht in de invloed van ruzie en geweld tussen ouders op het emotioneel welbevinden van de kinderen. Ouders in geweldsituaties zijn minder beschikbaar als ouder, en ouders en kinderen praten vlakker over gevoelens dan in gezinnen waarin geen ruzie en geweld heeft plaatsgevonden. Dat heeft gevolgen voor traumabehandeling bij kinderen.
De workshops resulteerden in concrete handreikingen voor professionals en werden positief gewaardeerd.