Inloggen

Het Landelijk Opleidingscentrum Kindermishandeling

Het opleidingsaanbod van het LOCK richt zich op de intersectorale aanpak van kindermishandeling en scholing in diagnostiek en behandeling. We bieden opleidingen, methodiektrainingen, studiedagen, symposia en lezingen voor professionals die werken met kinderen en gezinnen.
LEES MEER OVER VISIE VAN HET LOCK

Opleidingsbrochure 2016 – 2017

Werkt u met kinderen en gezinnen of bent u betrokken bij de ontwikkeling van beleid in de zorg voor jeugd? Dan ondersteunen we u graag met ons praktijkgerichte opleidingsaanbod. We geloven dat we samen een verschil kunnen maken in de aanpak van kindermishandeling. Door professionals te inspireren en kennis uit wetenschap en praktijk te delen kunnen we met elkaar de zorg voor kwetsbare kinderen, jongeren en hun ouders/verzorgers versterken.

Expertise delen

De therapeuten, onderzoekers en trainers die verbonden zijn aan het LOCK zijn specialisten met ervaring en expertise in de aanpak van kindermishandeling en huiselijk geweld. Ons uitgangspunt is dat professionals in onze opleidingen gestimuleerd en toegerust worden om met vertrouwen vorm te geven aan het signaleren, handelen bij onveiligheid of behandelen van kinderen en gezinnen waarbij sprake is van onveiligheid en kindermishandeling.

Scholingsaanbod op maat

Het LOCK biedt een divers opleidingsaanbod voor individuele cursisten en een opmaat aanbod middels incompany opleidingen. In de opleidingsbrochure en op de website staan opleidingen die wij inmiddels ontwikkeld hebben. Het aanbod beperkt zich echter niet tot die opleidingen. We investeren graag in een dynamisch aanbod dat aansluit bij de maatschappelijke ontwikkelingen en vragen uit de praktijk. Heeft u een specifieke scholingsvraag? Dan denken wij graag, vrijblijvend met u mee. U kunt uw vraag mailen naar info@hetlock.nl.

Klik hier voor de opleidingsbrochure in PDF. Mail ons gerust wanneer u een exemplaar toegestuurd wenst te krijgen.