Inloggen

Het Landelijk Opleidingscentrum Kindermishandeling

Het opleidingsaanbod van het LOCK richt zich op de intersectorale aanpak van kindermishandeling en scholing in diagnostiek en behandeling. We bieden opleidingen, methodiektrainingen, studiedagen, symposia en lezingen voor professionals die werken met kinderen en gezinnen.
LEES MEER OVER VISIE VAN HET LOCK

In dialoog over conflictscheiding

Op 5 februari 2016 organiseert Veilige Haven in Utrecht een symposium over conflictscheiding.

Steeds meer professionals hebben te maken met scheidingen van ouderparen waarin de conflicten escaleren in plaats van afnemen. Bij een deel van deze conflictscheidingen spelen beschuldigingen van mishandeling een rol.

In het ochtendprogramma komen verschillende sprekers aan het woord die vertellen over wat wetenschap ons leert over conflictscheidingen. Keynote speaker Howard Hurwitz van het High Conflict Forum uit Toronto, Canada zal in het ochtend programma een bijdrage leveren.

In de middag worden 5 parallel sessies georganiseerd met als thema ‘In dialoog over wat werkt en niet bij conflictscheiding’. Margreet Visser en Sander van Arum geven beiden een parallel sessie. Margreet Visser over Kinderen uit de Knel en Sander van Arum over Veiligheid en Risicogestuurde zorg.

Meer informatie over dit symposium en het inschrijfformulier vindt u op de website van Veilige Haven