Inloggen

Het Landelijk Opleidingscentrum Kindermishandeling

Het opleidingsaanbod van het LOCK richt zich op de intersectorale aanpak van kindermishandeling en scholing in diagnostiek en behandeling. We bieden opleidingen, methodiektrainingen, studiedagen, symposia en lezingen voor professionals die werken met kinderen en gezinnen.
LEES MEER OVER VISIE VAN HET LOCK

Symposium impressie ‘de aanpak van (v)echtscheidingen’

Op 18 september 2014 organiseerde het LOCK samen met de partners in de Veiligheidsregio Kennemerland een symposium over de aanpak van (v)echtscheidingen. Onder de titel ‘verantwoord scheiden en goed ouderschap’ is een eerste stap gezet naar een integrale aanpak. Tijdens het symposium werden door sprekers uit de hele regio interventies en werkwijzen gepresenteerd. Een impressie van het symposium en de hand-outs van de plenaire lezingen zijn hieronder voor u verzameld.

symposium1

De wethouder Jeugdzorg en Onderwijs van de Gemeente Haarlemmermeer, John Nederstigt opende het symposium namens alle wethouders in de regio. Hij onderstreepte dat het van groot belang is om de aanpak rond echtscheidingen in de transformatie te agenderen en gezamenlijk de speerpunten rond dit thema verder uit te werken. De wethouder roemde daarnaast ook de verbondenheid van instellingen en de inspanningen van de gezamenlijke regionale werkgroep aanpak (v)echtscheidingen.

De tweede spreker van het symposium was Vanessa van Dam, zelf family-mediator en ‘Kies-coach’. Zij deelde de ervaringen vanuit het CJG en koppelde deze aan laagdrempelige oplossingen voor de praktijk. De hand-out van haar presentatie vindt u hier: Presentatie CJG
In aanvulling op deze presentatie werd door Ekon Hartog, Directeur Passend Onderwijs Haarlemmermeer een korte toelichting gegeven op de ‘Haarlemmermeersmodel’ een uitwerking van de samenwerking tussen school en professionals die kinderen en gezinnen ondersteunen. De video die hij gebruikte ter illustratie van dit model ziet u hieronder.

De derde bijdrage werd verzorgd door Bas van Dijke, teamleider van Bureau Jeugdzorg Noord- Holland. Zijn inleiding over de rol van de gecertificeerde instellingen bij vechtscheiding kunt u nalezen via de volgende link:  Ook bij OTS samen met ouders en kind. Een inhoudelijke toelichting over de praktijk van deze aanpak werd verzorgd door Nieke Vlotman en Ioana Mihai, beiden werkzaam binnen Jeugdbescherming Regio Amsterdam. Deze presentatie vindt u hier: (V)echtscheidingsproblematiek vanuit het perspectief van gecertificeerde instellingen.

De laatste bijdrage voor de pauze werd verzorgd door Angela Andriesse en Irene Loomans, beiden Ambulant Hulpverleners, werkzaam bij OCK het Spalier. Zij vertelden over de methode ‘Een taal erbij’ een kortdurende interventie waarbij ouders met sprekende beelden inzicht krijgen in wat de (v)echtscheiding betekent voor de ontwikkeling van hun kind. De hele presentatie kunt u hier bekijken: ‘Een taal erbij’

symposium2

Albert Hoogendijk, Teamleider bij de Raad voor de Kinderbescherming verzorgde na de pauze een presentatie over de omvang en problematiek van complexe echtscheidingen en zijn dromen voor de toekomst. Deze presentatie werd verder aangevuld met inzichten van Ingrid Mulder, die als Juriste werkzaam is bij de Raad. De presentatie kunt u bekijken door op de volgende link te klikken: De Raad, gecompliceerde scheidingen, toekomstdromen..

Wilma Feenstra, werkzaam als advocaat en MfN-NMI mediator gaf in haar presentatie een toelichting op de verschillende rollen die een advocaat en mediator kan vervullen. Haar verhaal kunt u hier nalezen: Een kijkje in de keuken van een advocaat en mediator

Erik van der Elst vertelde tijdens het symposium over de groepsinterventie ‘Kinderen uit de Knel’ een behandeling voor ouders en kinderen verwikkeld in complexe echtscheidingen. Hij illustreerde met sprekende casuïstiek en voorbeelden hoe deze, door Het Lorentzhuis en het Kinder- en Jeugdtrauma Centrum ontwikkelde methodiek werkt in de praktijk. De dia met de kernbegrippen van deze interventie kunt u hier bekijken: Kern van Kinderen uit de Knel

De laatste presentatie werd verzorgd door Catrin Finkenauer, Hoogleraar Kindermishandeling en interpersoonlijke relaties aan de Vrije Universiteit. In haar lezing gaf ze de wetenschappelijke onderbouwing van de negatieve effecten van sociale uitsluiting op de ontwikkeling van kinderen. De hele presentatie kunt u bekijken door op de volgende link te klikken: Onderzoek naar sociale uitsluiting

Het symposium werd afgesloten met een bijdrage van Elly van der Storm van de Gemeente Haarlemmermeer en Janet van Bavel, Manager Kinder- en Jeugdtrauma Centrum. Ze vertelden over de huidige samenwerking in de Veiligheidsregio en gaven een toelichting op de de ZonMw aanvraag ‘verantwoord scheiden en goed ouderschap’.

Met elkaar kijken we terug op een mooie samenwerking en een inspirerend symposium. Ook de deelnemers aan het symposium waren enthousiast, ze waardeerden het programma met een rapportcijfer van 7.9 gemiddeld. In de evaluaties die we van hen ontvingen werden ook veel praktische tips gegeven om de aanpak van (v)echtscheidingen in de regio verder te versterken. Met deze suggesties gaan de samenwerkingspartners verder aan de slag. Er is al veel werk verzet, de belangrijkste to-do is ‘Keep-up the good work’.

Wanneer u onderdelen van deze of andere presentaties wil gebruiken vragen we u contact op te nemen met de spreker(s) of een bericht te plaatsen middels het contact formulier.

Tijdens het symposium werd door veel sprekers gerefereerd aan het aanbod dat Villa Pinedo heeft ontwikkeld voor ouders die gaan scheiden, op de website van Villa Pinedo zijn de praktische tips en handreikingen voor ouders en professionals terug te vinden. In onderstaande video geven de jongeren van Villa Pinedo advies, vertellen ze wat zij nodig hebben en wat scheiding met hen doet. Luister naar de verhalen van deze kinderen, zij geven als geen ander richting aan ons handelen.