Inloggen
Welkom bij Het LOCK

Het Landelijk Opleidingscentrum Kindermishandeling

Het opleidingsaanbod van het LOCK richt zich op de intersectorale aanpak van kindermishandeling en scholing in diagnostiek en behandeling. We bieden opleidingen, methodiektrainingen, studiedagen, symposia en lezingen voor professionals die werken met kinderen en gezinnen.
LEES MEER OVER VISIE VAN HET LOCK

Het LOCK stopt …..

Geachte relatie,

Hierbij willen wij u mededelen dat Het LOCK helaas moet stoppen. Wegens het Coronavirus zijn wij niet in staat gebleken om voldoende trainingen  te kunnen aanbieden. Met pijn in ons hart moeten wij u dan ook mededelen dat Het LOCK wordt opgeheven per 1 januari 2021.

Het LOCK heeft altijd met veel gedrevenheid en passie voor het overdragen van kennis trainingen, workshops en congressen verzorgt. Het blijft dan ook onze missie om kennis te delen en te leren van elkaar, helaas niet meer bij Het LOCK.

Wij danken alle deelnemers, collega’s uit de praktijk en een ieder met wie wij hebben samengewerkt voor het in ons gestelde vertrouwen de afgelopen jaren.

Voor vragen zijn wij nog te bereiken via de mail: info@hetlock.nl.

Team Het LOCK